Νέα

Συνάντηση/ διάλογος πολιτικής στο πλαίσιο του έργου Live Skills

Την Πέμπτη 13.2.2020 πραγματοποιήθηκε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνάντηση φορέων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Live Skills (Erasmus+ KA2) στο οποίο συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Το έργο  “Live Skills” στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σε απασχολούμενους στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό τριών καινοτόμων προγραμμάτων μαθημάτων για επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία έχουν ευρύτερη εφαρμογή σε επαγγέλματα του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα.

Η σύμπραξη αποτελείται από 9 εταίρους, από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ του εταιρικού σχήματος ηγείται το British Council. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η παρουσίαση από τους Έλληνες εταίρους των αποτελεσμάτων του έργου Live Skills, το οποίο είναι σε φάση ολοκλήρωσης και αφετέρου η ανάπτυξη ενός διαλόγου πολιτικής, τόσο γύρω από το έργο όσο και γύρω από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που άπτονται των δεξιοτήτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, του Παντείου Πανεπιστημίου και του British Council.

 

Η συνάντηση ξεκίνησε με παρουσίαση του έργου Live Skills και της έρευνας για τις  τάσεις και τις ανάγκες δεξιοτήτων στον τομέα από το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρη Γιακούλα.

 

Στη συνέχεια, η κα Όλγα Μαρινέα, στέλεχος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, παρουσίασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου καθώς και την πιλοτικής τους εφαρμογή στην Ελλάδα.

 

 

Τέλος, ο κος Αντώνης Γλάρος, στέλεχος του ΕΟΠΠΕΠ, παρουσίασε το  Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου.

Ακολούθησε διάλογος με τους φορείς χάραξης πολιτικής γύρω από τα εξής θέματα:

  • Καινοτομία και συμβολή του έργου Live Skills καθώς και περιθώρια βελτίωσης.
  • Απαιτούμενες οριζόντιες δεξιότητες στην Ελλάδα και θεσμικό πλαίσιο.
  • Ανάπτυξη μηχανισμού για την επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Βελτίωση της διασύνδεσης των συναφών θεματικά ευρωπαϊκών έργων.
  • Τρόποι αποτύπωσης της πρότερης αποκτηθείσας μάθησης.

Μεταξύ των σημαντικών διαπιστώσεων που εξήχθησαν από τη συζήτηση ήταν ότι απαιτείται η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την καταγραφή του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται από παρόμοια έργα.

Επίσης, η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αποτελεσματικότερη, όταν συνδυάζεται με παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και πρακτική εφαρμογή σε συνθήκες εργασίας.

Τέλος, διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει έλλειψη κινητοποίησης των επωφελουμένων σε επιχορηγούμενα προγράμματα διά βίου μάθησης. Τίθεται, επομένως, ζήτημα αναπροσαρμογής των μεθόδων προσέλκυσης και επιλογής των επωφελουμένων  για τους  φορείς που τα υλοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλώ ανατρέξτε:

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA