Έργα

Ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων συμβάλλει στην αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις του έργου αποσκοπούν στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ αλλά και της αποδοτικότερης σύνδεσής της με την απασχόληση. Το γεγονός αυτό μπορεί, παράλληλα, να συνεισφέρεικαι στην αύξηση της διαφάνειας και ποιότητας στην εργασία.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης
39 νέα επαγγελματικά περιγράμματα (7 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
124 επικαιροποιημένα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα (26 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 μεθοδολογία εκπόνησης πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
5 προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA