Έργα

Ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων

Αρκετά χρόνια μετά την πρώτη φάση ανάπτυξης από τους κοινωνικούς εταίρους και πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 205 επαγγελματικών περιγραμμάτων (τριετία 2007 – 2010) στη βάση της ΚΥΑ 110998 / 08.05.2006 (ΦΕΚ 566Β’) «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», επανέρχεται στο προσκήνιο των δημόσιων πολιτικών το θέμα της σημασίας των επαγγελματικών περιγραμμάτων για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και για την παρακολούθηση των αλλαγών στα επαγγέλματα (συνάφεια με την διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων, με την αδειοδότηση ή πιστοποίηση προσόντων των εργαζομένων κ.ο.κ.) .

Με τη σύμπραξη των  επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής της σύμπραξης), ΚΑΕΛΕ, ΙΝΣΕΤΕ, και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, επικαιροποιούνται 124 υφιστάμενα και αναπτύσσονται 39 νέα επαγγελματικά περιγράμματα. Έτσι, αναλύονται οι λειτουργίες που συνθέτουν τα αντικείμενα εργασίας περίπου 163 επαγγελμάτων καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση των εργαζομένων στις λειτουργίες αυτές. Σημαντική προσθήκη στην νέα μεθοδολογία ανάλυσης που προτάθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους και υιοθετήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ είναι μια εντελώς νέα ενότητα που αναφέρεται στις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να σχεδιαστούν βάσει του επαγγελματικού περιγράμματος.

Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας και η πιλοτική σύνταξη 25 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την υποβολή τους προς δοκιμαστική πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 57 του Ν. 4763/2020 για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διακριτό και ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο του έργου αποτελεί η δημιουργία από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενός νέου, σύγχρονης αισθητικής και τεχνολογίας, περισσότερο ευέλικτου από το υπάρχον και προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών πληροφορικού εργαλείου διαχείρισης, απόθεσης και προβολής των επαγγελματικών περιγραμμάτων (https://www.eoppep.gr/).

Συνοψίζοντας, τα επαγγελματικά περιγράμματα με τον κομβικό θεσμικό τους ρόλο  συμβάλλουν στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και συνεισφέρουν τόσο στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας στην εργασία.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 μελέτες (2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
39 νέα επαγγελματικά περιγράμματα (7 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
124 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα (26 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
25 προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων (5 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 πλατφόρμα επαγγελματικών περιγραμμάτων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA