Έργα

Ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων έχει συμβάλλει σημαντικά στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), από το 2006 και μετά που θεσμοθετήθηκε η ανάπτυξή τους. Η εμπειρία από την αξιοποίηση και χρήση των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων έχει αναδείξει την ανάγκη επανεξέτασης της μεθοδολογίας ανάπτυξης του, παρουσίασης τους με πιο εύληπτο τρόπο ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους και προσθήκης νέων αναδυόμενων επαγγελμάτων.

Υπό αυτό το πρίσμα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συντονίζει την σύμπραξη φορέων που αποτελείται από φορείς με πλούσια εμπειρία στα επαγγελματικά περιγράμματα (ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, ΚΑΕΛΕ και ΙΝΣΕΤΕ) για την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων (εφεξής ΕΠ και ΠΕΠ).

Συνολικά αναμένεται να επικαιροποιηθούν από τους συμπράττοντες φορείς (εκτός του ΕΟΠΠΕΠ) εκατόν είκοσι τέσσερα (124) υφιστάμενα ΕΠ & ΠΕΠ και να αναπτυχθούν τριάντα εννέα (39) νέα, ενώ σημαντικό στοιχείο του έργου αποτελεί η δημιουργία μίας λειτουργικής και εύχρηστης πλατφόρμας εύρεσης και πλοήγησης επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ αλλά και της αποδοτικότερης σύνδεσής της με την απασχόληση, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η ποιότητα στην εργασία.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Αποτελέσματα έργου

4 μελέτες (2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
39 νέα επαγγελματικά περιγράμματα (7 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
124 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα (26 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
25 προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων (5 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 πλατφόρμα επαγγελματικών περιγραμμάτων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA