Έργα

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στη διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε 130 εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ. Βασικοί άξονες αναφοράς τους αποτελούν οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε ειδικότητα αλλά και οι μεθοδολογικές επιλογές, όπως αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικές τεχνικές, γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτών, που απαιτούνται, προκειμένου να αποτελέσουν οι οδηγοί και τα εγχειρίδια χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το έργο περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις:

1.Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δημιουργία οδηγών κατάρτισης που θα βασίζονται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στη συγκεκριμένη δράση θα αναπτυχθούν:

i) οδηγός κατάρτισης για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές,

ii) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους, το οποίο θα συνοδεύεται και από οδηγίες προς τους εκπαιδευτές,

iii) οδηγός υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου, με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων (Τράπεζα Θεμάτων) για κάθε ειδικότητα.

3. Μεθοδολογία ευέλικτης περιοδικής αξιολόγησης και επικαιροποίησης των περιεχομένων των οδηγών.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση συγγραφέων 7 μαθησιακών ενοτήτων εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 21 «Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής» των Ι.Ε.Κ.

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποδοχής αιτήσεων έως Δευτέρα 27/5/2024, ώρα 15:00 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για την ανάπτυξη 7 μαθησιακών ενοτήτων: Μικρογλυπτική (σκληρά…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων 3 μαθησιακών ενοτήτων εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 1 «Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος» των Ι.Ε.Κ.

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποδοχής αιτήσεων έως Δευτέρα 27/5/2024, ώρα 15:00 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για την ανάπτυξη 3 μαθησιακών ενοτήτων: Εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 19 «Εικονογράφος - Σκιτσογράφος» των Ι.Ε.Κ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποδοχής αιτήσεων μόνο για τις μαθησιακές ενότητες «Αρχές σεναρίου - Σκηνοθεσίας» έως Παρασκευή 17/5/2024 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για την…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 8 «Τέχνη φωτογραφίας» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για την ανάπτυξη 5 μαθησιακών ενοτήτων: Ιστορία τέχνης ως τα μέσα του 19ου αιώνα   Ιστορία τέχνης από τον…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 13 «Τεχνικός κομμωτικής τέχνης» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για την ανάπτυξη 3 μαθησιακών ενοτήτων: Πρώτες βοήθειες    Υγιεινή και ασφάλεια Τεχνολογία υλικών του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση συγγραφέα εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 7 «Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα για την ανάπτυξη 2 μαθησιακών ενοτήτων με τίτλους «Αγγλική τεχνική ορολογία» και «Αγγλική μηχανοτρονική ορολογία» του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 23 «Προπονητής κολύμβησης» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για τη συγγραφή 1 μαθησιακής ενότητας του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 23 «Προπονητής κολύμβησης» των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση…

Αποτελέσματα έργου

130 οδηγοί κατάρτισης (29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
130 εκπαιδευτικά εγχειρίδια (29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
16 επιμορφωτικά σεμινάρια (4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 μελέτη διερεύνησης χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
1 μεθοδολογία – εργαλεία επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκπαιδευτικών περιεχομένων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA