Έργα

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στη διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε 130 εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ. Βασικοί άξονες αναφοράς τους αποτελούν οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε ειδικότητα αλλά και οι μεθοδολογικές επιλογές, όπως αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικές τεχνικές, γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτών, που απαιτούνται, προκειμένου να αποτελέσουν οι οδηγοί και τα εγχειρίδια χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το έργο περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις:

1.Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δημιουργία οδηγών κατάρτισης που θα βασίζονται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στη συγκεκριμένη δράση θα αναπτυχθούν:

i) οδηγός κατάρτισης για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές,

ii) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους, το οποίο θα συνοδεύεται και από οδηγίες προς τους εκπαιδευτές,

iii) οδηγός υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου, με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων (Τράπεζα Θεμάτων) για κάθε ειδικότητα.

3. Μεθοδολογία ευέλικτης περιοδικής αξιολόγησης και επικαιροποίησης των περιεχομένων των οδηγών.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση - Αναζήτηση συγγραφέα - επαγγελματία ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Σχεδίαση και κατασκευή υποδημάτων»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα μαθημάτων ειδικότητας - επαγγελματία ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης της παρακάτω ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση - Αναζήτηση συγγραφέα - εκπαιδευτή/τρια πυρηνικών μαθημάτων Ι.Ε.Κ. «Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα μαθημάτων ειδικότητας – εκπαιδευτή πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης της παρακάτω ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση - Αναζήτηση 4 επιστημονικών υπευθύνων για την ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση 4 επιστημονικών υπευθύνων για την ανάπτυξη 4 οδηγών κατάρτισης των παρακάτω ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για φιλολογική επιμέλεια/διόρθωση οδηγών κατάρτισης (14882)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για τη φιλολογική επιμέλεια/διόρθωση κειμένων 29 οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός…

Αποτελέσματα έργου

130 οδηγοί κατάρτισης (29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
130 εκπαιδευτικά εγχειρίδια (29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
16 επιμορφωτικά σεμινάρια (4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 μελέτη διερεύνησης χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
1 μεθοδολογία – εργαλεία επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκπαιδευτικών περιεχομένων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA