Έργα

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στη διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε 130 εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ. Βασικοί άξονες αναφοράς τους αποτελούν οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε ειδικότητα αλλά και οι μεθοδολογικές επιλογές, όπως αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικές τεχνικές, γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτών, που απαιτούνται, προκειμένου να αποτελέσουν οι οδηγοί και τα εγχειρίδια χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το έργο περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις:

1.Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δημιουργία οδηγών κατάρτισης που θα βασίζονται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στη συγκεκριμένη δράση θα αναπτυχθούν:

i) οδηγός κατάρτισης για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές,

ii) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους, το οποίο θα συνοδεύεται και από οδηγίες προς τους εκπαιδευτές,

iii) οδηγός υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου, με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων (Τράπεζα Θεμάτων) για κάθε ειδικότητα.

3. Μεθοδολογία ευέλικτης περιοδικής αξιολόγησης και επικαιροποίησης των περιεχομένων των οδηγών.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 11 «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 11 «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 13 «Τεχνικός κομμωτικής τέχνης» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 13  «Τεχνικός κομμωτικής τέχνης» των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 21 «Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 1  «Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής» των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 1 «Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος» των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 1  «Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος» των Ι.Ε.Κ. του έργου…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης 2 επιστημονικών υπευθύνων οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση 2 επιστημονικών υπευθύνων για την ανάπτυξη 2 οδηγών κατάρτισης των παρακάτω ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης 1 συγγραφέα – εκπαιδευτή πυρηνικών μαθημάτων οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα μαθημάτων ειδικότητας – εκπαιδευτή πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη του οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης 2 συγγραφέων - επαγγελματιών ειδικότητας οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση 2 συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας - επαγγελματιών ειδικότητας για την ανάπτυξη 2 οδηγών κατάρτισης των παρακάτω ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ…

Αποτελέσματα έργου

130 οδηγοί κατάρτισης (29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
130 εκπαιδευτικά εγχειρίδια (29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
16 επιμορφωτικά σεμινάρια (4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 μελέτη διερεύνησης χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
1 μεθοδολογία – εργαλεία επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκπαιδευτικών περιεχομένων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA