Έργα

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ένταξη 2.000 εκπαιδευόμενων από δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, μέσω απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Στο πλαίσιο των δράσεων παρέχεται κατάρτιση σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων που αναζητούν θέσεις, καθώς και εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ενώ η πρακτική άσκηση θα παρακολουθείται από εξειδικευμένους  μέντορες.

Προβλέπεται, επίσης, χορήγηση αμοιβής πρακτικής άσκησης στους 2.000 αποδέκτες/τριες του προγράμματος.

Σημαντική Ανακοίνωση για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής Πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)" (MIS 5069416) παρακαλούμε δείτε τις ειδικές πληροφορίες εδώ.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεύρυνση ανοικτού μητρώου συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για  διεύρυνση του μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη υποστήριξης πρακτικής άσκησης – Στερεά Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως έκτακτο προσωπικό, με σύμβαση μίσθωσης έργου, εκτιμώμενης συνολικής…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη υποστήριξης πρακτικής άσκησης – Ιόνια Νησιά

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως έκτακτο προσωπικό, με σύμβαση μίσθωσης έργου, εκτιμώμενης συνολικής…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ σε περιφερειακές δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή εκπαιδευόμενων ΙΕΚ σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας.…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (5069416)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) καλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάθεση έργου προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσιών δημοσιότητας (5069416)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας με σκοπό την ενημέρωση – προσέλκυση εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων…

Αποτελέσματα έργου

2.000 εκπαιδευόμενοι – πρακτικά ασκούμενοι (581 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 Οδηγός εφαρμογής Εκπαιδευτικού Mentoring
1 Πολυμορφικό επιμορφωτικό υλικό
1 Επιμορφωτικό πρόγραμμα (200) μεντόρων
1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα σύζευξης εκπαιδευομένων ΙΕΚ - επιχειρήσεων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA