Έργα

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ένταξη 2.000 εκπαιδευόμενων από δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, μέσω απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Στο πλαίσιο των δράσεων παρέχεται κατάρτιση σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων που αναζητούν θέσεις, καθώς και εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ενώ η πρακτική άσκηση θα παρακολουθείται από εξειδικευμένους  μέντορες.

Προβλέπεται, επίσης, χορήγηση αμοιβής πρακτικής άσκησης στους 2.000 αποδέκτες/τριες του προγράμματος.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

2.000 εκπαιδευόμενοι – πρακτικά ασκούμενοι (581 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
1 Οδηγός εφαρμογής Εκπαιδευτικού Mentoring
1 Πολυμορφικό επιμορφωτικό υλικό
1 Επιμορφωτικό πρόγραμμα (200) μεντόρων
1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα σύζευξης εκπαιδευομένων ΙΕΚ - επιχειρήσεων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA