Έργα

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας - Agrofficiency

Η τεχνολογική αναβάθμιση και η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού κλάδου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο που θα επιδράσει καταλυτικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του, τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στην Βουλγαρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Agrofficiency σκοπεύει να αντιμετωπίσει την παραπάνω πρόκληση υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην κοινή διασυνοριακή περιοχή, έτσι ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητας τους, μέσα από την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών οργάνωσης και παραγωγής. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρονται στις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας με τη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικής υποστήριξης One-Stop-Shop για τις νεοσύστατες και υφιστάμενες ΜΜΕ.

To κέντρο υποστήριξης πρόκειται να παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση, καθοδήγηση, ατομική συμβουλευτική και δικτύωση, δίνοντας τα μέσα και την ευκαιρία στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να εξοπλιστούν με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία. Επιπλέον, θα παρέχει εκπαίδευση σε στρατηγικές και μεθοδολογίες αποδοτικότητας κόστους και θα προωθήσει την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας και της σύγχρονης εφοδιαστικής στις δραστηριότητές τους. 

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του έργου AGROFFICIENCY

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει αναζήτηση προσφορών για την επιλογή αναδόχου  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Χρηματοδότηση: Η αναζήτηση προσφορών δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5  “Pilot Support Activities”…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του έργου AGROFFICIENCY

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει αναζήτηση προσφορών για την επιλογή αναδόχου  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Χρηματοδότηση: Η αναζήτηση προσφορών δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5  “Pilot Support Activities”…

Αποτελέσματα έργου

1 πακέτο εργαλείων συμβουλευτικής
1 εκπαιδευτικό πακέτο
1 πλατφόρμα e-support
1 υβριδικό φόρουμ δικτύωσης
1 κύκλος διαβούλευσης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA