Έργα

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας - Agrofficiency

Η τεχνολογική αναβάθμιση και η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού κλάδου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο που θα επιδράσει καταλυτικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του, τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στην Βουλγαρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Agrofficiency σκοπεύει να αντιμετωπίσει την παραπάνω πρόκληση υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην κοινή διασυνοριακή περιοχή, έτσι ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητας τους, μέσα από την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών οργάνωσης και παραγωγής. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρονται στις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας με τη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικής υποστήριξης One-Stop-Shop για τις νεοσύστατες και υφιστάμενες ΜΜΕ.

To κέντρο υποστήριξης πρόκειται να παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση, καθοδήγηση, ατομική συμβουλευτική και δικτύωση, δίνοντας τα μέσα και την ευκαιρία στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να εξοπλιστούν με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία. Επιπλέον, θα παρέχει εκπαίδευση σε στρατηγικές και μεθοδολογίες αποδοτικότητας κόστους και θα προωθήσει την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας και της σύγχρονης εφοδιαστικής στις δραστηριότητές τους. 

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Νέα

Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, προβολής, και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου "Agrofficiency"

Το έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της  Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», και ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020», οδεύει προς την λήξη του με…

Νέα

Εκδηλώσεις προώθησης της δικτύωσης & συνεργασίας ελληνικών - βουλγαρικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της  Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», και ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020», πραγματοποιήθηκαν 2 πάρα…

Νέα

Ημέρα δημοσιότητας στα πλαίσια του διασυνοριακού έργου «Agrofficiency»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) διοργάνωσε την Κυριακή 03/04/2022 ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ημέρα Δημοσιότητας για τις Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας», ως παράλληλη εκδήλωση της έκθεσης DETROP BOUTIQUE 2022. Η εκδήλωση αυτή…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 πακέτο εργαλείων συμβουλευτικής
1 εκπαιδευτικό πακέτο
1 πλατφόρμα e-support
1 υβριδικό φόρουμ δικτύωσης
1 κύκλος διαβούλευσης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA