Νέα

Εκδηλώσεις προώθησης της δικτύωσης & συνεργασίας ελληνικών - βουλγαρικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της  Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», και ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020», πραγματοποιήθηκαν 2 πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις προώθησης της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αγροδιατροφικών επιχειρήσεων από την κοινή διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο ξενοδοχείο HYATT στη Θεσσαλονίκη, στο  πλαίσιο του 31ου πολυσυνεδρίου Money Show,  το Υβριδικό Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας, με την συμμετοχή, όλων των δικαιούχων του Έργου, και πολλών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων φορέων από τον χώρο της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής. 

Το κύριο αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του έργου AGROFFICIENCY, αλλά και δύο άλλων συναφών έργων, όπως το BU4INO και το RENAISSANCE,  με απώτερο σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της αγροδιατροφής μέσα από συνεργατικά σχήματα και δικτύωση. Ακολούθως, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad, το διαδικτυακό Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης, με την συμμετοχή πάλι όλων των διακιούχων του Έργου αλλά και πολλών ενδιαφερομένων φορέων από τον ευρύτερο αγροδιατροφικό κλάδο.  

Ο κύριος σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η παρουσίαση των μέχρι τώρα επιτευγμάτων του έργου, και η διαβούλευση με τους συμμετέχοντες φορείς για τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης τους, και ιδιαιτέρως του διασυνοριακού Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την βαθιά τους πίστη ότι τα κύρια αποτελέσματα του έργου μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται από το εταιρικό σχήμα, αλλά και να αξιοποιηθούν και από άλλους φορείς εκτός αυτού.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο AGROFFICIENCY στοχεύει  να προσφέρει ολιστική υποστήριξη με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγροδιατροφικές ΜΜΕ στη Διασυνοριακή Περιοχή, μέσω της ίδρυσης ενός Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης. Το εν λόγω Κέντρο φιλοδοξεί να  εξοπλίσει τις επιχειρήσεις με όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις και επιχειρηματικά εργαλεία, μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών της κυκλικής οικονομίας και σύγχρονων συστημάτων Logistics, ώστε να γίνουν περισσότερα καινοτόμες και ανταγωνιστικές.

Το έργο υλοποιείται από ένα διασυνοριακό εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από τους:

  1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως Επικεφαλή Δικαιούχο,
  2. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
  3. Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος
  4. Περιφερειακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad
  5. Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Συμπερασματικά, και οι 2 εκδηλώσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία καθώς την παρακολούθησαν δια ζώσης και μέσω του διαδικτύου πολλοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται σε όλη την αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται  από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Τ.Π.Α και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας lnterreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA