Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Από τη συσσώρευση πληροφοριών στην απόκτηση γνώσης, προσβλέποντας στη χειραφετητική μάθηση

Πώς θα μπορούσε ο κριτικά σκεπτόμενος εκπαιδευτής ενηλίκων να διευκολύνει την εκπαιδευόμενη ομάδα, ώστε να κινηθεί από το επίπεδο της συσσώρευσης πληροφοριών γύρω από το εκάστοτε ειδικό «τεχνικό» αντικείμενο της επαγγελματικής κατάρτισης προς τη συμμετοχική οικοδόμηση και ιδιοποίηση σημαντικής γνώσης και, όταν είναι αναγκαίο και επιθυμητό, προς την κατεύθυνση της χειραφετητικής μάθησης και της προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής;

Εκπαίδευση ενηλίκων, Επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση, Διά βίου μάθηση

Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο επιχειρεί να απαντήσει το κείμενο προτείνοντας:

  1. την αξιοποίηση της μεθόδου του διδακτικού αιφνιδιασμού, με σκοπό την ανάδυση της «πρωτογενούς αντίφασης», που θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και την επιθυμία νέας μάθησης εκ μέρους των εκπαιδευόμενων,
  2. την κριτική προσέγγιση και συμπλήρωση των τεχνικών θεμάτων της κατάρτισης με επιλεγμένα ζωτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αντικείμενα που θα μπορούσαν, όπως τα «παραγωγικά θέματα» του Freire, να διευρύνουν τον ορίζοντα και να βαθύνουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού διαλόγου και
  3. την αξιοποίηση της ακολουθίας ενεργειών της μαθησιακής διεργασίας που έχει προτείνει ο Yrjö Engeström με τη θεωρία της διευρυνόμενης μάθησης, αποβλέποντας στην επίτευξη συνειδητής χειραφετητικής μάθησης.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης, Π. (2020). "Από τη συσσώρευση πληροφοριών στην απόκτηση γνώσης, προσβλέποντας στη χειραφετητική μάθηση", Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. 46, σελ. 3-13. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA