Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό, Εκπαίδευση ενηλίκων στις μικρές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές τεχνικές, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Διά βίου μάθηση

  • Τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
  • Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Τις εκπαιδευτικές τεχνικές σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών – την στρατηγική του εκπαιδευτή.
  • Τα ζητήματα προετοιμασίας, εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτές προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινου δυναμικό της μικρής επιχείρησης. Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευτές, αξιοποιώντας το περιεχόμενό του, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να συντονίσουν του υποψήφιους εκπαιδευόμενους/ες που θα παρακολουθήσουν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Αρχικά, επιχειρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον του ωφελούμενου πληθυσμού ο οποίος θα παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και το πώς οι συμμετοχικές μέθοδοι εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν δημιουργικά στα προγράμματα που απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, διερευνώνται οι εκπαιδευτικές τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων και αναδεικνύονται οι τεχνικές εκείνες που μπορούν να θεωρηθούν καταλληλότερες για τη στοχευόμενη ομάδα.

Επιπλέον, αναδεικνύονται τα κριτήρια με τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και βοηθάει τον εκπαιδευτή να σχεδιάσει τη στρατηγική του, οδηγώντας τον σε συγκεκριμένες επιλογές που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις τεχνικές.

Τέλος, προσφέρονται στον εκπαιδευτή ερεθίσματα, προκειμένου αυτός να προβληματιστεί δημιουργικά αναφορικά με τις ενεργητικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Γίνεται αναφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της προετοιμασίας του εκπαιδευτή και εξετάζεται το ζήτημα της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA