Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση

 

  • 11 στους 10 ανέργους δεν έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ώστε να ενταχθούν στην απασχόληση,
  • 6 στους 7 απασχολούμενους αλλά και 4 στους 5 μισθωτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εκείνα τα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν την εργασία τους και να συνεισφέρουν στην ανάδειξη νέων προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υπέρβαση των συνεπειών της κρίσης στο χώρο εργασίας τους.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα που η έρευνα για τα κίνητρα και τα εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην δια βίου εκπαίδευση ανέδειξε.

Η συγκεκριμένη μελέτη, μέσω έρευνας πεδίου, συνέλεξε δεδομένα που αποσκοπούσαν όχι μόνο στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη συμμετοχή των  ενηλίκων (μισθωτών, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων) σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μη τυπικής μάθησης αλλά κυρίως στην ερμηνεία αυτής της χαμηλής συμμετοχής των ελλήνων πολιτών στην δια βίου μάθηση. Επιπλέον, η μελέτη υπογράμμισε ότι η χαμηλή αυτή συμμετοχή, η οποία ήδη έχει επανειλημμένως επισημανθεί και από άλλους φορείς π.χ. EUROSTAT, δεν είναι αντίστοιχη με την πρόθεση της πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα να παρακολουθήσει προγράμματα δια βίου μάθησης. Για αυτό και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον προσδιορισμό των παραγόντων (ατομικών και κοινωνικών) που εμποδίζουν μια τέτοια συμμετοχή.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» με κωδικό ΟΠΣ 277702, 277708 και 2777709. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA