Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Προκλήσεις και προοπτικές για το ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών. Η μεταρρύθμιση του Ν. 4387/2016 και οι προσαρμογές της

 

Κοινωνική Ασφάλιση, Ασφαλιστικό, Ανεργία, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Συνταξιοδότηση, Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική

Το καθεστώς κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας των ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνεται εντός του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος παράπλευρα με τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών, ως ένα ιδιαίτερο και κατακερματισμένο μοντέλο προστασίας. Οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων  ετών στο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης του ελεύθερου επαγγελματία προβλέπουν μείζονες αλλαγές σε βάθος. Πρόκειται για τη μεταρρύθμιση στην οποία - μαζί με την οργανωτική ενοποίηση όλων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης- επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας. Στην παρούσα Μελέτη εξετάζονται τα βασικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού των ελευθέρων επαγγελματιών και συγκρίνεται η μεταρρύθμιση με παραδείγματα διαφορετικών μοντέλων πολλών ευρωπαϊκών χώρων. Γίνεται, επίσης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αλλαγών στον υπολογισμό των εισφορών και των παροχών. Παράλληλα, αναδεικνύονται προβλήματα πρόσβασης στη σύνταξη και το βοήθημα ανεργίας, ως ειδικές μορφές έκφρασης της οικονομικής κρίσης στο ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA