Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος: Πρόγραμμα Εργασίας 2019 - 2021

Κοινωνικός Διάλογος, απασχόληση, εργασία, ψηφιακός μετασχηματισμός, δεξιότητες, κυκλική οικονομία, θεσμική ενδυνάμωση, υγεία και ασφάλεια

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2019, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι (SMEunited, CEEP, BusinessEurope, και ETUC) παρουσίασαν το νέο Πρόγραμμα Εργασίας τους Κοινωνικού Διαλόγου 2019 - 2021.

Η τελετή υπογραφής, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis Dombrovskis, της Ευρωπαίας Επιτρόπου Marianne Thyssen, και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης Ρουμανίας, Marius-Constantin Budăi, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για την «Προώθηση και την Ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου της ΕΕ», με τη συμμετοχή επιστημονικού στελέχους του φορέα μας. Στο συνέδριο σκιαγραφήθηκαν και συζητήθηκαν οι ακόλουθες προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας:

  1. ψηφιακή μετάβαση,
  2. βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και των κοινωνικών συστημάτων,
  3. δεξιότητες,
  4. αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών πτυχών και κινδύνων στην εργασία,
  5. θεσμική ενδυνάμωση για έναν ισχυρότερο κοινωνικό διάλογο,
  6. κυκλική οικονομία.

Πρόκειται για το 6ο Πρόγραμμα Εργασίας Κοινωνικού Διαλόγου που συνυπογράφει η SMEunited, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στην οποία μετέχει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνιών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ως πλήρες μέλος. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η Γενική Γραμματέας της SMEunited, Véronique Willems, η υπογραφή του προγράμματος εργασίας αποδεικνύει τη ζωντάνια και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου· ο διάλογος ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης αγορών εργασίας με εύρυθμη λειτουργία, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και συμβολής στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στα Κράτη Μέλη.

Προχωρήσαμε στη μετάφραση του συγκεκριμένου κειμένου, καθώς το Πρόγραμμα Εργασίας 2019 - 2021 αποτελεί βασικό κείμενο του Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς κατά τα επόμενα τουλάχιστον 2 έτη. Το Πρόγραμμα Εργασίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου 2019 - 2021 περιλαμβάνει σύντομη επισκόπηση των παραπάνω 6 προτεραιοτήτων, και περιγραφή των δράσεων που θα αναλάβουν οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι σε κάθε μία, με αναφορά σε συγκεκριμένα μέσα που θα αξιοποιηθούν στην κάθε προτεραιότητα.

Βιβλιογραφική αναφορά: Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι - BusinessEurope, CEEP, SMEunited, ETUC (2019), «Πρόγραμμα Εργασίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου 2019 - 2021» [European Social Partners: BusinessEurope, CEEP, SMEunited, ETUC (2019), “European Social Dialogue Work Programme 2019 - 2021”], μτφρ Ά. Χαριλόγη, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος 2019, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA