Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές

 

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αποτελούν επεξεργασμένη εκδοχή των ανακοινώσεων που οι συγγραφείς παρουσίασαν σε διαδικτυακό συνέδριο του Κύκλου Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 με θέμα «Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές».

Η εμπειρία της χρονίζουσας υγειονομικής κρίσης με τις αρχικές συνθήκες της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και την επιβεβλημένη επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα στην διεξαγωγή δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Το περιβάλλον και οι μορφές μάθησης υπέστησαν απότομη «σεισμική» αλλαγή. Τα περιεχόμενα μάθησης επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό, με τις «ψηφιακές δεξιότητες άμεσης ανάγκης» να ανέρχονται ραγδαία στην κλίμακα των ζητούμενων αντικειμένων κατάρτισης. Η ταχύτητα και η επιτακτικότητα των αλλαγών λόγω  των έκτακτων συνθηκών περιόρισε -ειδικά το πρώτο διάστημα- τις διαθέσιμες επιλογές και συρρίκνωσε την ανθρώπινη ενέργεια στο να επιτύχουμε να ανταπεξέλθουμε στην νέα πραγματικότητα, αφήνοντας σε πολλές περιπτώσεις τα ερωτήματα περί ποιότητας της εκπαίδευσης, ουσιαστικής συμμετοχής και άμεσης προσωπικής συσχέτισης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενων και εκπαιδευόμενων μεταξύ τους στο περιθώριο. Η πανδημία του COVID-19, που κράτησε περισσότερο από όσο φανταζόμασταν τις πρώτες μέρες, δεν δοκίμασε μόνο ποικίλες εφαρμογές ψηφιακής μάθησης, αλλά -ακόμη σημαντικότερο- δοκίμασε και εδραίωσε νέες εργασιακές και εκπαιδευτικές συμπεριφορές. Σε πολλές περιπτώσεις αποπροσανατόλισε και κούρασε, αποκάλυψε τα τεράστια κενά σε υποδομές και εξοπλισμό, αλλά επίσης ανέδειξε νέες δυνατότητες ή επανατοποθέτησε σε νέα βάση κάποιες ήδη γνωστές και διαθέσιμες, αλλά όχι εκτενώς εφαρμοζόμενες, εφαρμογές. Βοήθησε στη διάκριση των σημαντικών στοιχείων της εκπαιδευτικής σχέσης από τα δευτερεύοντα, αλλά και επέκτεινε, βάθυνε τις ανισότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, το βασικό ερώτημα που απασχόλησε το Συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και τον παρόντα τόμο, ήταν πώς η εμπειρία της πανδημίας του COVID-19 επέδρασε και συνεχίζει να επιδρά στις μορφές, στις διαδικασίες, στη συμμετοχή και στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

Ο συλλογικός τόμος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA