Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εκτυπώσιμη μορφή

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (Αριθμός Διακύρηξης 1/2017) για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο "Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εκτυπώσιμη μορφή που θα χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης" της Πράξης "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ EGF/2015/011GR/ Supermarket Larissa" με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA