Εκπαιδευτικό υλικό

Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Στοιχεία θερμοδυναμικής. Ψυκτικός κύκλος μηχανικής συμπίεσης ατμών. Ψυκτικά ρευστά. Έλεγχοι στεγανότητας – διαρροών και χειρισμός συστήματος και ψυκτικού μέσου. Βασικά μηχανήματα, εξαρτήματα και συσκευές συστημάτων ψήξης –…

Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Διαγράμματα σχεδιασμού κύκλου ψύξης, μηχανικής συμπίεσης ατμών (P-H, T-S). Θερμοδυναμικές μεταβολές κύκλου ψύξης μηχανικής συμπίεσης ατμών. Χάραξη θερμοδυναμικών μεταβολών κύκλου ψύξης εγκατάστασης μηχανικής συμπίεσης ατμών. Υπολογισμός ενεργειακών μεγεθών…

Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στη καινοτομία. Διαχείριση καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις: Εργαλεία και Δεξιότητες. Ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Καινοτομία ως…

Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στην ειδικότητα του τεχνίτη υαλοπινάκων. Εφαρμογές – διαδρομές καριέρας. Καλές πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου κατασκευής – εμπορίας υαλοπινάκων. Αρχές και εργαλεία διαχείρισης έργου. Εισαγωγικές…

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων: Στόχοι, τεχνικές και μέσα. Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών. Οικολογική και ασφαλής οδήγηση. Οδική ασφάλεια και εκπαιδευτής οδήγησης.…

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Γαστρονομία και επαγγελματικές κουζίνες. Νομοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργιά του καταστήματος. Τροφογενείς κίνδυνοι το σύστημα ποιότητας HACCP. Διατροφικά πρότυπα και τροφογνωσία. Διοίκηση και οργάνωση…

Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Κλωστοϋφαντουργικές ίνες. Υφάσματα. Τάπητες. Ταπετσαρίες επίπλων και στρώματα. Οι ρύποι και ο καθαρισμός τους. Τεχνολογία καθαρισμού. Καθαρισμός ταπήτων. Καθαρισμός επίπλων και στρωμάτων.…

Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου - σιδήρου

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου - σιδήρου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου. Τεχνικοί υπολογισμοί – λήψη μέτρων. Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Τεχνολογία υλικών. Βασικές αρχές κοστολόγησης. Ασφάλεια εργασίας. Παραγωγή κατασκευών. Σύστημα…

Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στην κατασκευή των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ). Κατασκευή ΣΣΕΘ. Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους. Θερμομόνωση εξωτερικών…

Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Αγορά ακινήτων. Επαγγελματικό περιβάλλον και τον Ν. 4072/2012. Εκτιμήσεις ακινήτων και μέθοδοι εκτίμησης. Ο ρόλος του μεσίτη ακινήτων στη διαδικασία της εκτίμησης.…

Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών στεγνοκαθαριστών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών στεγνοκαθαριστών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Κλωστοϋφαντουργικές ίνες. Υφάσματα. Ρύποι και ο καθαρισμός τους. Τεχνολογία καθαρισμού. Μεθοδολογία καθαρισμού. Υγιεινή και ασφάλεια. Μάρκετινγκ. Σκοπός του υλικού είναι να συμβάλει στη δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού…

Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου και αερίων καυσίμων. Βασικές τεχνικές αρχές. Ο ρόλος του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων. Εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου και αερίου. Συντήρηση…

Εξειδικευμένες εφαρμογές αισθητικής: Μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εξειδικευμένες εφαρμογές αισθητικής: Μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Χρωματολογία και συνθήκες υγείας. Εφαρμογή στο πρόσωπο και το τριχωτό. Παραϊατρική διορθωτική εφαρμογή. Μέθοδοι αφαίρεσης της δερματοστιξίας. Σκοπός του υλικού είναι (α) η απόκτηση…

Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμοί, νομοθεσία, πρότυπα. Γενικές απαιτήσεις για τους ανελκυστήρες. Η εξέλιξη του εξοπλισμού των ανελκυστήρων και οι σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές τους.…

Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε κρεοπωλεία

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε κρεοπωλεία» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Βασικές έννοιες στην ασφάλεια τροφίμων. Τροφογενείς κίνδυνοι. Υγιεινή και εκπαίδευση προσωπικού. Ορθές πρακτικές υγιεινής. Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων. Σχετική νομοθεσία. Σκοπός του υλικού είναι να…

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA