Αρχική

 

logo_gsevee

 

logo_kek

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.
Λήψη

 

Καλώς ήρθατε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Περισσότερα
 

prev
next

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς του Υποέργου 6 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο πλαίσιο τη...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: 4 Νοεμβρίου 2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους τεχνικών επαγγελμάτων (Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής, Αλουμινοσιδηροκατασκευα...

Περισσότερα

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Ιούλιος 2016 - Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις "Σε παγίδα ρευστότητας η ελληνική οικονομία - Σε ακόμα πιο δυσχερή θέση οι μικρές επιχειρήσεις"

Είναι σαφές ότι η σχετική άρση της αβεβαιότητας της προηγούμενης περιόδου, στην οποία συνετέλεσε η ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης και η σταθεροποίηση του πολιτικού κλίματος, δεν υπήρξε αρκετή για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, παρά τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομ...

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση μητρώου συμβούλων Ανθρωπίνου Δυναμικού - Ανάρτηση Πίνακα Μητρώου Συμβούλων

Μητρώο Συμβούλων για την παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου  «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην...

Περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας»

Αναμφίβολα, βασικός μοχλός υποστήριξης της αναπτυξιακής πολιτικής είναι το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο κατά τις προηγούμενες περιόδους διέθεσε συνολικά το 2004 περίπου 9,5 δις, ενώ το 2011 το ποσό ανήλθε στα 6,6 δις. Ωστόσο, μέσα στο καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας,...

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΤ (Υπουργική Απόφαση 14708/10-8-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007). Απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.  Το κ...

Περισσότερα

Συνάντηση IME ΓΣΕΒΕΕ και İSTESOB, την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016, στην Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  27 Απριλίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, και Εμπόρων Ελλάδος ( ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στην Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Ινστιτούτου με την Ένωση Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Κωνσταντινούπ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” του Προγράμματος Erasmus+ 2015

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” με ακρωνύμιο “ OpEn” και κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA202-014168 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της...

Περισσότερα