Νέα

CEDEFOP «Ελλάδα: οι κοινωνικοί εταίροι ενισχύουν τον ρόλο τους στην πρόβλεψη/προβλέψεις δεξιοτήτων»

Το CEDEFOP σε άρθρο του με τίτλο «Ελλάδα: οι κοινωνικοί εταίροι ενισχύουν τον ρόλο τους στην πρόβλεψη/προβλέψεις δεξιοτήτων», κάνει αναφορά στο σημαντικό έργο «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών στης αγοράς εργασίας» του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020.

Στο εκτενές κείμενο, το CEDEFOP αναφέρει πως το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023, έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της συμβολής των κοινωνικών εταίρων στον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας, παρέχοντας πληροφορίες για συγκεκριμένα επαγγέλματα και ευρύτερες διατομεακές δεξιότητες που απαιτούνται, π.χ. για τη δίδυμη μετάβαση και τις ήπιες/οριζόντιες δεξιότητες.

Το έργο που ολοκληρώθηκε με την παραγωγή 12 μελετών χαρτογράφησης, ανέπτυξε παράλληλα ποσοτικές μελέτες και σχετικές μεθοδολογίες για την πρόβλεψη/προβλέψεις δεξιοτήτων. Το έργο ξεκίνησε το 2018 με την σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων: της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το έργο συντόνισε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Δείτε τη σχετική δημοσίευση εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA