Έργα

Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας

Το έργο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών και ειδικότερα αποτελεί τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ) στην οικοδόμηση, θεσμοθέτηση και λειτουργική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης, μέσω ενεργειών διερεύνησης των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι  η αποτύπωση, καταγραφή και πρόγνωση των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο για κλάδους της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των τοπικών αγορών εργασίας, των μονάδων επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας, για την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Το έργο συνολικά περιλάμβανε  τη διεξαγωγή δύο πανελλαδικών ποσοτικών «Γενικών Ερευνών Διάγνωσης Δεξιοτήτων» (μίας των εργοδοτών και μίας των εργαζομένων), κυρίως σχετικά με τις οριζόντιες δεξιότητες που χρειάζεται η δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα (επιχειρήσεις-εργαζόμενοι) και οκτώ ποιοτικών μελετών σχετικά με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα της ελληνικής οικονομίας.

Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και των επιστημονικών προδιαγραφών του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Γενική έρευνα εργοδοτών 2015

Η «Γενική Έρευνα Εργοδοτών 2015» αποτελεί κοινή δράση των εργοδοτικών Κοινωνικών Εταίρων και συνέβαλε στην αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Η ερευνητική ακολουθία είχε τρία στάδια, σχεδιασμού, υλοποίησης και επεξεργασίας/ανάλυσης…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων στο θεματικό πεδίο της "εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια" για τις ειδικότητες: υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός

Η «Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων στο θεματικό πεδίο της "εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια" για τις ειδικότητες: υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός» αποτελεί ενέργεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της κοινής δράσης των Κοινωνικών Εταίρων που είχε ως στόχο να συμβάλλει στην…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων για το επάγγελμα του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή

Η «Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων για το επάγγελμα του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή» αποτελεί ενέργεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της κοινής δράσης των Κοινωνικών Εταίρων που είχε ως στόχο να συμβάλλει στην αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 γενική έρευνα εργοδοτών
2 ποιοτικές μελέτες αναγκών δεξιοτήτων (αλουμινοσιδηροκατασκευαστής και εξοικονόμηση ενέργειας)
1 μεθοδολογικός οδηγός υλοποίησης ποιοτικών μελετών διερεύνησης δεξιοτήτων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA