Έργα

Δια-δίκτυο μαθητείας: διασύνδεση φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων - AppIntern

Στις μέρες μας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της αποτελεσματικής ένταξης στην αγορά εργασίας κρίνεται απαραίτητη. Οι ανάγκες που επικρατούν στον τομέα της ενημέρωσης αναφορικά  με την αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σχετικά με τις απαιτήσεις σε δεξιότητες ανά επάγγελμα ή κλάδο, είναι αυξανόμενες. Παράλληλα, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι υπάρχουν καινοτομίες και ορθές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γι’ αυτό το σκοπό.

Το έργο «Δια-δίκτυο μαθητείας: διασύνδεση φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων μέσα από ένα δίκτυο κόμβων σταδιοδρομίας», με ακρωνύμιο «AppIntern», στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ μαθητείας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εταιρικής ευθύνης, καλώντας τους εργοδότες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας και θέσεις εργασίας σε μαθητές και αποφοίτους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με την εθνική  και διεθνή κατάσταση των αγορών εργασίας, τις τρέχουσες απαιτήσεις δεξιοτήτων και τις επαγγελματικές/τομεακές εξελίξεις (συμπεριλαμβανομένων βασικών θεμάτων όπως η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων). Με τον τρόπο αυτό, καθώς και τη συμβολή των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων,  οι  εργοδότες μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία των σπουδαστών και των αποφοίτων για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα, το έργο έχει ως στόχο την προώθηση του θεσμού της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης των Σχολών του ΟΑΕΔ, μέσα από τη δημιουργία ενός on-line portal, η οποία θα φιλοξενεί τρεις εθνικούς κόμβους σταδιοδρομίας (ελληνικούς, ιταλικούς και ισπανικούς), και την παραγωγή του κατάλληλου περιεχομένου πληροφόρησης.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 1 πλατφόρμα με 3 εθνικούς κόμβους σταδιοδρομίας (ελληνικούς, ιταλικούς και ισπανικούς)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA