Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Ηθική παρενόχληση και ψυχολογικός εκφοβισμός στην εργασία: το σύνδρομο mobbing στους χώρους εργασίας

Η ηθική παρενόχληση σχετίζεται με δυσμενείς συμπεριφορές που εκδηλώνονται στον εργασιακό χώρο και χαρακτηρίζεται ως σημαντική και αναδυόμενη απειλή με ατομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα, συνιστά κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται στους χώρους εργασίας, ενώ παράλληλα συνδέεται με μακράς διάρκειας συνέπειες για τον εργαζόμενο, την επιχείρηση και το κοινωνικό σύνολο. Κύρια επιδίωξη του κειμένου είναι η προσέγγιση και αποσαφήνιση εννοιών που όλο και συχνότερα ακούγονται το τελευταίο διάστημα όπως ψυχολογικός εκφοβισμός, συναισθηματική κακοποίηση, λεκτική βία, bulling και η καταγραφή του εύρους εκδήλωσης του φαινομένου μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, επιδιώκεται ο προσδιορισμός των επιπτώσεων οι οποίες σε ατομικό επίπεδο καταγράφονται αφενός ως κλινικά συμπτώματα που επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων και αφετέρου ως αρνητικά στο πρόσημο συναισθήματα. Παράλληλα, σε επίπεδο επιχείρησης οι επιπτώσεις συνδέονται με τη διατάραξη των συνθηκών εργασίας και με αυξημένα οικονομικά κόστη και οικονομικές απώλειες ενώ στο κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το εθνικό σύστημα υγείας κάθε χώρας. Αντικείμενο ξεχωριστού ενδιαφέροντος αποτελεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία και η συμφωνία – πλαίσιο για τη βία και παρενόχληση στην εργασία που υπέγραψαν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι. Τέλος, επιδιώκεται η παρουσίαση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας προκειμένου να προαχθούν η εργασιακή ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA