Νέα

Επιδοτούμενα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει  σε εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα προγράμματα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, υλοποιούνται είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα:

  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA