Νέα

Επιτυχής ολοκλήρωση ενημερωτικών συναντήσεων για το έργο “BUILD UP Skills REbooting"

Δύο ενδιαφέρουσες ενημερωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUILD UP Skills REbooting της Ελληνικής Εθνικής Πλατφόρμας και UPdating του Εθνικού Χάρτη Πορείας LIFE21-CET-BUILDSKILLS-BUS-REGRoUP ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, στις 10 και 12 Απριλίου, το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη στις 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τους φορείς επαγγελματιών «μπλε κολλάρου» (εργάτες και τεχνίτες), ενώ την Παρασκευή στις 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους φορείς επαγγελματιών «λευκού κολλάρου» (π.χ. αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικοί, κατασκευαστές προϊόντων, διαχειριστές κτηρίων, κ.λπ.).

Αναλυτικότερα, η ενημερωτική συνάντηση στις 10 Απριλίου, προσέλκυσε εκπροσώπους σωματείων, ενώσεων τεχνιτών και φορέων επαγγελματιών του μπλε κολλάρου. Ακόμη, συμμετείχαν δημόσιοι φορείς όπως ο ΕΟΠΠΕΠ αλλά και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Αντίστοιχα, στη συνάντηση στις 12 Απριλίου, συμμετείχαν μηχανικοί, φορείς εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως το TEE και η ΕΕΤΕΜ καθώς και εκπρόσωποι εργαζομένων του Τεχνικού Κλάδου (ΟΣΕΤΕΚ). Τέλος, στη συνάντηση συμμετείχαν όλα τα μέλη του εταιρικού σχήματος.

Ο στόχος των δύο συναντήσεων ήταν κοινός και αφορούσε την παρουσίαση του δεύτερου και τελικού παραδοτέου του έργου, του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, ο οποίος αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και επέκταση του Εθνικού Οδικού Χάρτη που αναπτύχθηκε κατά την πρώτη φάση της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, στο πλαίσιο του έργου BUS-GR (πριν από 10 έτη περίπου). Το πεδίο εφαρμογής του επικαιροποημένου Εθνικού Οδικού Χάρτη είναι ευρύτερο, καθώς πλέον απευθύνεται όχι μόνο στους επαγγελματίες «μπλε» κολάρου, αλλά και στους αντίστοιχους με «λευκά» κολάρα. Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης βασίζεται στα ευρήματα της Ανάλυσης της Εθνικής Υφιστάμενης Κατάστασης (National Status Quo), μελέτη που αναγνώρισε, κατέγραψε και τεκμηρίωσε τα κενά δεξιοτήτων, τα εμπόδια καθώς και τις ποσοτικές ανάγκες για καταρτισμένο εργατικό δυναμικό στον κτιριακό τομέα στην Ελλάδα έως το 2030, και στόχος του είναι να επεξηγήσει τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων και των εντοπισμένων κενών δεξιοτήτων στα διάφορα επαγγέλματα κατά τρόπο ώστε ο κατασκευαστικός τομέας να μπορεί να συμβάλει στους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA