Νέα

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εργαστήριο σχετικά με τον ανταγωνισμό στη Νομική Σχολή του UCL στις Βρυξέλλες

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε σε εργαστήριο σχετικά με τον ανταγωνισμό το οποίο διοργανώθηκε από την Νομική Σχολή του UCL στις 11 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Το εργαστήριο είχε θέμα την αναθεώρηση του Άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις στην αγορά. Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Δρ Ιωάννη Λιανό, πρώην Πρόεδρο της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του UCL με αντικείμενο το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς, Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δρ Δημήτρη Γιακούλα ο οποίος συμμετείχε στην ενότητα της συζήτησης που αφορούσε στην παρουσίαση των θέσεων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders). Ο κος Γιακούλας μετέφερε την άποψη της ΓΣΕΒΕΕ η οποία είναι θετικά διακείμενη απέναντι σε όποιες ρυθμίσεις βελτιώνουν την κατάσταση του ανταγωνισμού στην αγορά δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου τους πληθυσμού επιχειρούν κατά κανόνα σε ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Ωστόσο όπως ο ίδιος τόνισε, η νόθευση του ανταγωνισμού δεν έγκειται μόνο στην κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στην δημιουργία συγκεντρώσεων και ολιγοπωλιακών διαρθρώσεων σε συγκεκριμένες αγορές που εξυπηρετούν τόσο τις μικρές επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αγορών στην Ελλάδα αποτελούν: - ο τραπεζικός δανεισμός στον οποίο έχουν άνιση πρόσβαση οι μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες, - οι ψηφιακές πλατφόρμες που οι μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να διαφημίζουν, πωλούν και αποστέλλουν τα προϊόντα τους, και στις οποίες μετά από ένα κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών τους - οι προμηθευτές ενέργειας και βασικών αγαθών προς τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι κατά κανόνα μεγάλες επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία αύξησαν την κερδοφορία τους. Εν κατακλείδι, η επικράτηση άνισων όρων ανταγωνισμού δεν συνδέεται μόνο με τον κίνδυνο στρεβλώσεων, σε συγκεκριμένες αγορές ή τμήματα αυτών αλλά με το ίδιο το υπόδειγμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA