Νέα

Δράσεις για ένα προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό στην αλυσίδα αξίας του κτιρίου, με έμφαση στην υψηλή ενεργειακή απόδοση

Το έργο BUS-REGRoUP, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills – Στρατηγικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν ένα κτηριακό απόθεμα απαλλαγμένο από τις ανθρακούχες εκπομπές από ένα εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE), τον εθνικό φορέα για τις AΠE, την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE) ως συντονιστή εταίρο, μαζί με το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (EPU-ΝΤUA), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου 2024. Κύριος στόχος του έργου είναι η επικαιροποίηση της «Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης» (Status Quo) και του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» (National Roadmap), που καταρτίστηκαν - πριν από δέκα περίπου χρόνια και με ορίζοντα το 2020 - στο πλαίσιο του έργου BUS-GR (Πυλώνας Ι της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills).

Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Αμέσως μετά την ολοκήρωση του επικαιροποιημένου προσχεδίου του «Εθνικού Οδικού Χάρτη», το παραδοτέο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβούλευσης που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου: https://busregroup2023.blogspot.com/ ) η οποία διήρκησε έως την 29η Μαρτίου 2024.

Διοργάνωση εκδηλώσεων διαβούλευσης («στρογγυλά τραπέζια»)

Οι συγκεκριμένες συναντήσεις διοργανώθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες από τις συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις των συμμετεχόντων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΣΣ)

Κλείνοντας, για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη και οριστικοποίηση του Εθνικού Χάρτη Προσόντων, στις 24 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντησης της “Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού” (ΕΣΣ), κύριος ρόλος της οποίας είναι ο καθορισμός στρατηγικών εθνικών προτεραιοτήτων, η τεχνική υποστήριξη για τον εντοπισμό των επαγγελμάτων υψηλής προτεραιότητας, η αξιολόγηση εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων, καθώς και η σύνθεση των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα: 

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA