Νέα

Έναρξη έργου ενίσχυσης απολυμένων ατόμων από 9 εταιρίες λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Αττικής και σε 10 περιφέρειες της χώρας

Ξεκινά τις επόμενες μέρες ένα σημαντικό έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 και υλοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τους φορείς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ &  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. &  ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.. 

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση απολυμένων ατόμων, καθώς και η στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενεργειών:

 • Εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής (25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής, διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία, σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή μεικτού επιδόματος συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ),
 • Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, η επιτυχής συμμετοχή στα οποία οδηγεί στην καταβολή εφάπαξ εκπαιδευτικού επιδόματος συμμετοχής, ύψους χιλίων ευρώ),
 • Εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (δωρεάν φοίτηση σε κύκλους μαθημάτων, χωρίς καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος).

Με περίοδο υλοποίησης από τις 7/11/2018 έως και 13/7/2019, το έργο αφορά στην ενίσχυση 725 πρώην εργαζομένων, που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από τις εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.,
 • DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE,
 • MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 • ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
 • ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ,
 • METRO AEBE,
 • NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ,
 • PET CITY ΑΕΒΕ,
 • ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

στην Αττική και σε δέκα άλλες περιφέρειες της χώρας.

Η συμμετοχή των ως άνω δικαιούχων ωφελούμενων στο έργο εξασφαλίζεται με την υποβολή ή αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, φακέλου συμμετοχής (αίτηση και δικαιολογητικά) στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα). Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-2120758 & 733 & 749 ή εναλλακτικά στις ιστοσελίδες του φορέα υλοποίησης του έργου, των συμμετεχόντων φορέων και της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA