Νέα

Ανάδειξη έργου του NAAGRCY ως επιτυχημένο παράδειγμα έργου Erasmus+

Ως «επιτυχημένο παράδειγμα» (Success Story)  έχει επιλεχθεί από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Erasmus+ Έργο: «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο», στο οποίο έπαιξε ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), τόσο στην σχεδίαση και υποβολή του, όσο και στην υλοποίηση του.

Εταίροι του Έργου αποτέλεσαν από την Ελλάδα: ο ΟΑΕΔ ως Συντονιστής Εταίρος-, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΕΠ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, από την Κύπρο: το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) & το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), και από την Γερμανία το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BiBB).

Κύριος στόχος του Έργου αποτέλεσε η αναβάθμιση του συστήματος μαθητείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας από τη Γερμανία, μια χώρα με πολυετή παράδοση στο συγκεκριμένο πεδίο.

Τα «επιτυχημένα παραδείγματα» είναι ολοκληρωμένα έργα που έχουν διακριθεί χάρις στον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη διαμόρφωση πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματά τους ή/και τη δημιουργική τους προσέγγιση, αποτελώντας επίσης πηγή έμπνευσης για άλλα έργα.

Η επιλογή του Erasmus+ έργου NAAGRCY ως «επιτυχημένου παραδείγματος» στηρίχθηκε σε αυστηρά κριτήρια ποιότητας, σπουδαιότητας και αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των παραχθέντων παραδοτέων και την πολύ σημαντική συνεισφορά του έργου στην χάραξη των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την μαθητεία.

Το έργο έχει λάβει τη σήμανση «επιτυχημένο παράδειγμα» (success story) στην Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Έργων Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου http://naagrcy.oaed.gr/.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA