Νέα

Ανάδειξη του έργου OpEn Up Entrepreneurship ως “Success Story” από το Erasmus +

Ως «επιτυχημένο παράδειγμα» (Success Story)  και ως «καλή πρακτική» έχει επιλεχθεί από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Erasmus+ Έργο: «Ανοίγοντας νέες ευκαιρίες στην Επιχειρηματικότητα» - Open Up Entrepreneurship, με Επικεφαλής Εταίρο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετείχαν επίσης το Πανεπιστήμιο Πάτρας (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Aldo Moro του Μπάρι (Ιταλία), το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο), και το  Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Μπούργκος (Ισπανία).

Τα «επιτυχημένα παραδείγματα» είναι ολοκληρωμένα έργα που έχουν διακριθεί χάρις στον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη διαμόρφωση πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματά τους ή/και τη δημιουργική τους προσέγγιση, αποτελώντας επίσης πηγή έμπνευσης για άλλα έργα. Η επιλογή του έργου OpEn ως «επιτυχημένου παραδείγματος» αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παραχθέντων παραδοτέων και την πολύ σημαντική συνεισφορά του έργου στην χάραξη των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα στόχος του έργου ήταν να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει υφιστάμενους ή μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες σε σχέση με την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήθηκαν καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογικά εργαλεία για τη δημιουργία διεπιστημονικών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που είναι δυνατόν να καλύψουν πιθανά κενά γνώσεων και δεξιοτήτων στο ψηφιακό επιχειρείν.

Στο πλαίσιο του έργου είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σειρά ατόμων μέσα από την πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πάνω σε τρεις διακριτές εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
  • Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

Οι ενότητες αυτές έχουν συνολική διάρκεια 32 ωρών, ενώ προσφέρονται παράλληλα σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα ακόμα και σήμερα ώστε να αυτοεκπαιδευτούν πάνω στα παραπάνω αντικείμενα. Το μάθημα παραμένει διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://www.openup-project.eu/ χωρίς κάποιο χρονικό περιορισμό ή κόστος.

Το έργο έχει λάβει τη σήμανση «επιτυχημένο παράδειγμα» (success story) στην Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Έργων Erasmus+ Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: www.openup-project.eu, αλλά και στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA