Νέα

Διακρατική συνάντηση για την εκπαίδευση μεντόρων επιχειρήσεων για τη μάθηση στην εργασία

Πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας, η τρίτη διακρατική συνάντηση του  έργου Erasmus+ (ΚΑ2) με τίτλο “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”. Στόχος του εργου είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων, για μέντορες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μάθησης σε χώρους εργασίας.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η οριστικοποίηση και αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου που έχουν αναπτυχθεί κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος. Οι μέχρι τώρα δράσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την καταγραφή των δεξιοτήτων ενός μέντορα για μαθητευόμενους σε χώρους εργασίας, την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος μεντόρων για τη μάθηση σε χώρους εργασίας, καθώς και τη διαμόρφωση ενός σχήματος αναγνώρισης δεξιοτήτων και πιστοποίησης των συγκεκριμένων μεντόρων. Βασική παράμετρος και καινοτομία του έργου αποτελεί η ανάπτυξη των συγκεκριμένων διαδικασιών, τόσο με το συμβατικό τρόπο της μάθησης σε αίθουσα διδασκαλίας, όσο και μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την χρήση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μεταξύ των επόμενων δράσεων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την on line εκπαίδευση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων μεντόρων για τη μάθηση σε χώρους εργασίας.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στο έργο ως συντονιστής εταίρος, ενώ μέλη της συγκεκριμένης κοινοπραξίας αποτελούν από την Ελλάδα ο ΟΑΕΔ και το Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω, οι εταιρείες πιστοποίησης και νέων τεχνολογιών EFCoCert και ViaSyst από την Ελβετία, το πανεπιστήμιο Bahcesehir Universitesi Foundation από την Τουρκία, καθώς και ο πάροχος εκπαίδευσης C4FF από το Ηνωμένο Βασίλειο

Το έργο ξεκίνησε τις δράσεις την 1 Οκτωβρίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA