Νέα

Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ (KA2) “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”

Πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”. Το Έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ με Αναθέτουσα Αρχή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), έχει ως στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην επιχείρηση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του Έργου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής εταίρος), τον ΟΑΕΔ και το ΙΕΚ Αιγάλεω, τις εταιρείες πιστοποίησης και νέων τεχνολογιών EFCoCert και ViaSyst από την Ελβετία, το πανεπιστήμιο BAHCESEHIR UNIVERSITESI FOUNDATION από την Τουρκία, και τον πάροχο εκπαίδευσης C4FF από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και εκπρόσωπος της εταιρείας πιστοποίησης BQC, η οποία συμμετέχει στο Έργο ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαμορφώθηκαν και συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες υλοποίησης των δράσεων του Έργου οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές στην επιχείρηση,
  • Την ανάπτυξη ενός πλαισίου πιστοποίησης/ αναγνώρισης των προσόντων των συγκεκριμένων εκπαιδευτών,
  • Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης εκπαιδευτών
  • Την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Τη πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συστήματος πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA