Νέα

Επίσημη έναρξη "Δικτύου Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων σε κρίση" στη Θεσσαλονίκη

Παρουσιάστηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 2ης ευκαιρίας επιχειρηματιών στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν 15 οργανισμοί δημόσιοι και ιδιωτικοί από 7 Ευρωπαϊκές χώρες πρόγραμμα (Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία και Ελλάδα) χρηματοδοτείται απευθείας από την Ε.Ε. (COSME) και έχει τριετή χρονική διάρκεια (Δεκέμβριος 2016 – Δεκέμβριος 2019). Από την Ελλάδα συμμετέχουν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικός συντονιστής και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ουσιαστικά χωρίζεται σε χώρες παροχής τεχνογνωσίας και χώρες υποδοχής τεχνογνωσίας στις οποίες θα εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων. Οι χώρες που παρέχουν τεχνογνωσία σχετικά με την έγκαιρη προειδοποίηση επιχειρήσεων σε κρίση και τη 2η ευκαιρία είναι η Δανία, η Γερμανία και το Βέλγιο, ενώ οι χώρες που θα εφαρμόσουν πιλοτικά την υποστήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία. Στην Ελλάδα το πιλοτικό πρόγραμμα θα υποστηρίξει δωρεάν περίπου 700 επιχειρήσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Στην παρουσίαση για την επίσημη έναρξη του προγράμματος στην Θεσσαλονίκη έγινε εκτενής αναφορά για τον σκοπό και τον τρόπο υποστήριξης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Πιο συγκεκριμένα έγινε αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και των σκοπών της πιλοτικής αυτής υποστήριξης. Αναλυτικότερα, το Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης στην Ελλάδα  παρέχει εξατομικευμένη και με εμπιστευτικότητα υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ώστε να:

  • Αποφεύγεται η πτώχευση – το κλείσιμο της επιχείρησης
  • Διασφαλίζεται το κλείσιμο με τον λιγότερο οδυνηρό τρόπο εφόσον αυτή είναι η μόνη επιλογή
  • Οδηγεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά ανάπτυξης καθιστώντας τες βιώσιμες
  • Θα επιχειρήσει να αλλάξει την γενική άποψη για την αποτυχία, την πτώχευση και το κοινωνικό στίγμα που επιφέρουν στον επιχειρηματία
  • Στοχεύει στην δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα

Ειδικότερα ,η υποστήριξη των επιχειρήσεων χωρίζεται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, Διάγνωση: γίνεται μια αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης της επιχείρησης και των αιτίων που την οδήγησαν σε κρίση.

Στο δεύτερο στάδιο, Θεραπεία: παρέχονται πρακτικές συμβουλές για τις ενέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να επιβιώσει. Εάν κριθεί απαραίτητο μπορεί να ανατεθεί η επιχείρηση σε Εθελοντή – Μέντορα με σχετική εμπειρία και εξειδίκευση αναφορικά με το πρόβλημα της επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί μητρώο Εθελοντών – Μεντόρων που μέχρι σήμερα αριθμεί 161 άτομα και συμπεριλαμβάνει εθελοντές- μέντορες. Οι Εθελοντές – Μέντορες είναι έμπειρα και επιτυχημένα στελέχη επιχειρήσεων, καταξιωμένοι σύμβουλοι, δικηγόροι με εμπειρία στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και στον πτωχευτικό κώδικα, ψυχολόγοι, φοροτεχνικοί κλπ, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Early Warning Greece, και παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 45 επιχειρήσεις με τα πρώτα στοιχεία να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα του.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς στην εισαγωγική του παρέμβαση, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο και το ΔΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την φιλοξενία και την στήριξη του, σημείωσε πως πρώτη προτεραιότητα της Γενικής Συνομοσπονδίας είναι να βρίσκεται δίπλα στον μικρό και πολύ μικρό επιχειρηματία και τον αυτοαπασχολούμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας ενθαρρύνει την ανάληψη δράσεων από τον ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που στοχεύουν στην έμπρακτη υποστήριξη των επιχειρήσεων. Το Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης  αποτελεί μέρος των δράσεων αυτών, ενώ παράλληλα συνεχίζει την πορεία που έχει χαράξει το Ινστιτούτο τα τελευταία χρόνια να υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Τέλος, τόνισε την αξία των συνεργείων στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προκειμένου τα οφέλη να διαχέονται αλλά και να δημιουργούνται προϋποθέσεις συνέχειας και συνεχούς βελτίωσης.

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Δικτύου Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση μπορείτε να ανταρέξετε στην παρουσίαση του έργου στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA