Νέα

Επίσκεψη στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη Γαλλία για εκπαίδευση σε θέματα κυκλικής οικονομίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη  στελεχών  του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το διάστημα 18-21 Ιουνίου 2019 στη Λίλ της Γαλλίας στο πλαίσιο του έργου ETTE – EUROPEAN TRAINERS’ TRAINING FOR EXCELLENCE το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Το έργο αποσκοπεί στη διάδοση πρακτικών κέντρων αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάδειξη νέων καινοτόμων πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκε επίσκεψη των φορέων που συμμετέχουν στο έργο στη Λιλ της Γαλλίας με σκοπό να παρουσιαστούν καλές πρακτικές στο τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

  • επίσκεψη στον οργανισμό AFPA ο οποίος ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί το βασικό φορέα επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία. Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκε η δομή και η λειτουργία του οργανισμού, τα εργαστήρια εκπαίδευσης για τεχνικά επαγγέλματα και οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας που έχουν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • επίσκεψη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και επίδειξη των τεχνικών συλλογής και διαχωρισμού  απορριμμάτων, ανακύκλωσης και συντήρησης μπαταριών και απορρύπανσης εδάφους.
  • επίσκεψη στο όμιλο επιχειρήσεων Vitamine T ο οποίος εφαρμόζει πρωτοπόρες μεθόδους κυκλικής οικονομίας των απορριφθέντων υλικών μέσω επισκευής ή επαναχρησιμοποίησης τους σε άλλες εφαρμογές.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης έγινε παρουσίαση από στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η οποία περιελάμβανε:

  • Τη δομή και τις δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
  • Τις υφιστάμενες πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα
  • Την εμπλοκή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε έργα και δράσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία καθώς και τους μελλοντικούς στόχους και τις προοπτικές του στον τομέα.

Όπως προέκυψε, η ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις ΜΜΕ επιτάσσεται όχι μόνο από την ανάγκη καλύτερης κατανομής των πόρων στην παραγωγική διαδικασία και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και από το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για αυτές. Στην Ελλάδα οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στον παρελθόν, ειδικά στον αγροτικό τομέα. Η μεγάλη πρόκληση σήμερα είναι να επανεξετάσουμε τις παρελθούσες αυτές πρακτικές και να τις αναδιαμορφώσουμε στα πλαίσια των νέων παραγωγικών αναγκών, καθώς και να υιοθετήσουμε πιο προωθημένες πρακτικές από το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο ETTE πατήστε εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA