Νέα

Ευρωπαϊκό σεμινάριο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

H  Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)  σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, διοργάνωσε κλειστό επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα ‘Έτοιμοι για το Δίκαιο του Καταναλωτή’, στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:30 - 21:30, στους εκπαιδευτικούς χώρους του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, στο οποίο συμμετείχαν 15 εκπρόσωποι πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν με καταναλωτές και αποτέλεσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου του Consumer Law Ready το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Το σεμινάριο αυτό είχε σκοπό να μεταδώσει πώς να εφαρμόζονται πρακτικά οι γνώσεις βασισμένες στην νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή μέσω διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης, σκοπός του σεμιναρίου ήταν να ενισχυθούν οι γνώσεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών και των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους. Τέλος, το σεμινάριο αποσκοπούσε στο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στις επιχειρήσεις τους, μαθαίνοντας πως να δίνονται ξεκάθαρες και κατανοητές πληροφορίες στους καταναλωτές, πως να δημιουργούνται καλύτερες σχέσεις μαζί τους και τον τρόπο να πετυχαίνουν αυτό που σχεδιάζουν αποκτώντας καλή φήμη ως επιχειρηματίες και διατηρώντας καλά οικονομικά αποτελέσματα, αφού οι ικανοποιημένοι καταναλωτές επιστρέφουν.

Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες  είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν με την ισχύουσα ευρωπαϊκή κι εθνική νομοθεσία για το δίκαιο του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν βασισμένο στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή βάσει του Ν. 2251/94 και περιείχε τις ακόλουθες ενότητες:

  • Ηλεκτρονικό και μη Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και αθέμιτοι συμβατικοί όροι
  • Δικαίωμα Υπαναχώρησης
  • Προσυμβατική Ενημέρωση
  • Δικαιώματα των καταναλωτών κι εγγυήσεις σε περίπτωση μη συμμορφούμενων προϊόντων
  • Εναλλακτική επίλυση διαφορών, η οποία βοηθά τους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές τους

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η κα Παναγιώτα Καλαποθαράκου,  Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Μέλος ΔΣ ΠΟΜΕΚ "Η Παρέμβαση" και η Παρασκευή Τζέγκα, Δικηγόρος, Στέλεχος του Γραφείου Νομικής Προστασίας της ΕΚΠΟΙΖΩ

Για να μάθετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σχετικά με το δίκαιο του καταναλωτή μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του έργου.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος Consumer Law Ready που διαχειρίζεται το BEUC την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, σε συνεργασία με την SMEUnited Crafts & SMEs in Europe πρώην UEAPME Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για τις ΜΜΕ και το Eurochambres τον οργανισμό των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA