Νέα

Ημερίδα για τα πρότυπα και τις μικρές επιχειρήσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η  εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα:  «Πρότυπα και μικρές επιχειρήσεις: προκλήσεις και ευκαιρίες». Στην ημερίδα, την οποία συνδιοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ με την Ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί και υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στη διαδικασία τυποποίησης σε Ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, SBS, σε συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), αναδείχθηκαν τα οφέλη της χρήσης προτύπων για τη μικρή επιχείρηση, αλλά και τα εμπόδια που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να τα εφαρμόσουν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, «πρέπει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου τα πρότυπα να γίνουν όσο πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά γίνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» συμπληρώνοντας ότι «η υιοθέτηση προτύπων σε κλάδους που εκπροσωπεί η Γενική Συνομοσπονδία, όπως τα τεχνικά επαγγέλματα, ο επισιτισμός και οι υπηρεσίες, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας διότι συναρτάται άμεσα, τόσο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων, όσο και με τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και επένδυσης σε αυτά».

Υπογράμμισε όμως πως «στην πρόκληση αυτή πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων (μικρό μέγεθος, συγκεντρωτισμός διαδικασιών, έλλειψη διαθέσιμων πόρων κ.ο.κ.), όπως και το ίδιο το περιεχόμενο και η φιλοσοφία των προτύπων που θα τα καταστήσουν πραγματικά φιλικά για αυτές παρέχοντας κίνητρα για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους. Είναι απαραίτητο η λογική της τυποποίησης να λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης της επιχείρησης ώστε να μην αντιμετωπίζεται ως επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος. Ως εκ τούτου θα πρέπει τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτυποποίηση να είναι σαφή (ενίσχυση παραγωγικότητας, μείωση διοικητικού κόστους, ενσωμάτωση τεχνολογικών αλλαγών κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο αυτό δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μικρών επιχειρηματιών θα μπορούσαν να συμβάλλουν για την άρση των όποιων αμφιβολιών ή/και δισταγμών».

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και τις παρουσιάσεις τους η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, κα Ευγενία Φωτονιάτα, η  κα VéroniqueWillems, Γενική Γραμματέας της UEAPME, η κα Annalisa Tessarolo, Νομικό Στέλεχος της Μονάδας «Πρότυπα για Ανάπτυξη» στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για το Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, η κα ChristelDavidson, Διευθύντρια της SBS, αναφέρθηκε στην εκπροσώπηση και τη συμμετοχή των ΜμΕ στη τυποποιητική διαδικασία στην ΕΕ, ο κ. Γιώργος Φρυσσαλάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας στο Υπουργείο Οικονομίας, ανέπτυξε τη Βιομηχανική Πολιτική και το νέο Παραγωγικό Πρότυπο, ο Δρ Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος μίλησε για την τυποποίηση και τα πρότυπα ως μέσο στήριξης της επιχειρηματικότητας και τις δυνατότητες αξιοποίησης των προτύπων και συμμετοχής στο τυποποιητικό έργο, ο Δρ Στέλιος Λαμπρακόπουλος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της ΠΟΒΑΣ, αναφέρθηκε στην εμπειρία από τα πρότυπα και την τυποποίηση στον κλάδο των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, και η κα Λένα Τσικούρη, Πρόεδρος της ΟΣΕΔΑΕ, η οποία τόνισε τη σημασία των προτύπων στον επαγγελματικό κλάδο των υπηρεσιών και συγκεκριμένα των αισθητικών.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA