Νέα

Ημερίδα για τον Οπτικοακουστικό Τομέα & τις Παραστατικές Τέχνες στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με τη συμμετοχή επαγγελματιών του Οπτικοακουστικού Τομέα και των Παραστατικών τεχνών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018  ημερίδα με θέμα «Ο Οπτικοακουστικός Τομέας & Παραστατικές Τέχνες στην Ελλάδα. Εκτοξεύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την πολιτιστική επιχειρηματικότητα».

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Live Skills. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε στους παρευρισκόμενους η στόχευση του έργου Live Skills αλλά και οι δραστηριότητες του, καθώς επίσης και οι υφιστάμενες προοπτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες για τους επαγγελματίες, αλλά και τους φοιτητές του Οπτικοακουστικού Τομέα και των Παραστατικών Τεχνών.

Το πρόγραμμα Live Skills αφορά στη διερεύνηση των τάσεων και των αναγκών δεξιοτήτων στη δημιουργική βιομηχανία  εστιάζοντας στους κλάδους των Οπτικοακουστικών μέσων (Αudiovisual) και των Ζωντανών παραστατικών τεχνών (Live performance) και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τριών καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και τεχνικής κατάρτισης για δύο επαγγέλματα των παραπάνω κλάδων, πιο συγκεκριμένα για τα επαγγέλματα των υπεύθυνων και τεχνικών ήχου (sound managers) και των μοντέρ (video και film editors) και μετέπειτα στους επαγγελματίες του ευρύτερου Δημιουργικού τομέα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 • Διαχείριση της Τέχνης– Arts Management
 • Ψηφιακές και Νέες Τεχνολογίες – Digital and New Technologies
 • Επιχειρηματικότητα στον Πολιτισμό – Cultural Entrepreneurship

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκε η φύση και οι στόχοι του έργου, αλλά και τα πρώτα του αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα ο Δρ. Δημήτρης Γιακούλας – επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε το πλαίσιο του έργου καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας για τις τάσεις και τις ανάγκες για οριζόντιες δεξιότητες στους δύο κλάδους στις χώρες του εταιρικού σχήματος  (Βουλγαρία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Ρουμανία), η οποία θα δημοσιευτεί σύντομα από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η δημιουργική βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Παρά το γεγονός ότι ο τομέας έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την κρίση, κυρίως λόγω της μείωσης της ιδιωτικής και της δημόσιας δαπάνης για πολιτιστικά προϊόντα, πολλές από τις επιχειρήσεις του έχουν δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα και ευελιξία υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις.

Στην έρευνα αναδείχθηκαν οι κυριότερες τάσεις σχετικά με τη δημιουργική βιομηχανία κατά την περίοδο της κρίσης. Την περίοδο αυτή φαίνεται ότι τείνουν να επικρατούν οι επιχειρήσεις που είναι μικρές σε μέγεθος και αυτές των αυτοαπασχολουμένων, παράλληλα έκαναν την εμφάνιση τους συνεργατικά σχήματα, ενώ τέλος η πλειοψηφία των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων αναζητούσε νέες μορφές χρηματοδότησης.

Επίσης στη μελέτη εντοπίστηκε πως οι αλλαγές που υφίσταται ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για απόκτηση οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες και τα άτομα που απασχολούνται σε αυτόν. Η μελέτη εντοπίζει τις σημαντικότερες από αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελούν και τη βάση στην οποία θα αναπτυχθούν τα προγράμματα μαθημάτων του έργου.

Άλλο ένα σημείο που ανέδειξε η μελέτη είναι πως οι επαγγελματίες στον τομέα είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, ιδιαίτερα καταρτισμένοι, αλλά χαμηλά αμειβόμενοι. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες κυρίως σε συνθήκες εργασίας και όχι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναφορικά με τις μεθόδους κατάρτισης και εκπαίδευσης φαίνεται πως αν και οι νέες ηλεκτρονικές εξ’ αποστάσεως μέθοδοι κερδίζουν έδαφος, παρόλα αυτά οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης συνεχίζουν να είναι ακόμη πρώτες σε προτίμηση.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη είναι αυτή της ανάγκης για στρατηγική στόχευση και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κλάδων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η διασύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης με την εκμάθηση βάσει εργασίας μέσω χρηματοδοτικών κινήτρων στους εργοδότες. Επίσης προκύπτει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία συνεταιριστικών σχημάτων και να δημιουργηθούν συνεργατικοί χώροι. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία λεπτομερής απογραφή των δημιουργικών και πολιτιστικών κλάδων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το πεδίο είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμη αόριστο.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένα από τα κύρια ευρήματα της μελέτης ήταν η ανάγκη απόκτησης οριζόντιων δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες και φοιτητές των κλάδων. Στο πλαίσιο αυτό η κα Γιορίνα Μαράτση, Σύμβουλος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, παρουσίασε τον σχεδιασμό των τριών πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών που έχει αναλάβει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ως εταίρος του έργου και ανέλυσε την προετοιμασία και τους τρόπους υλοποίησης των πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών του έργου στις χώρες εφαρμογής. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ παράλληλα με την ανάπτυξη των πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών ελέγχει και τελειοποιεί τα σχεδιαζόμενα προγράμματα διασφαλίζοντας τη χρησιμότητα και το επίκαιρο του περιεχομένου τους.

Η κα. Μαράτση επεσήμανε τη σπουδαιότητα της συνεχούς αναβάθμισης της προσφερόμενης εκπαίδευσης στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς κι ανέφερε ότι μέσα από το Έργο Live Skills, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές κι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν τη δυνατότητα ν’ αναπτύξουν τις οριζόντιες επιχειρηματικές ικανότητές τους (business skills). Αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα όπως:

 • τη Διαχείριση έργων,
 • το Ψηφιακό Μάρκετινγκ & την Επικοινωνία,
 • τα Δημιουργικά μέσα,
 • την Ασφάλεια και Πειρατεία,
 • τη Δημιουργικότητα,
 • την Καινοτομία και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Όπως υπογράμμισε η πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών δε θα περιορίζεται μόνο στη θεωρητική εκπαίδευση σε αίθουσα, αλλά θα περιλαμβάνει ένα μίγμα εξ’ αποστάσεων μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Online e-learning), εξατομικευμένης εκπαίδευσης, μάθησης στο χώρο της εργασίας, εργαστήρια (workshops) κ.α.

Στο δεύτερο μισό της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν τον ευρύτερο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα.

Ο κος Θοδωρής Παπανικολάου, Μηχανικός Ήχου - Καθηγητής Ηχοληψίας και Μουσικής Τεχνολογίας στο City, University of London αναφέρθηκε στις σύγχρονες μεθόδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον οπτικοακουστικό τομέα, με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αναφέρθηκε στις μεθόδους βελτίωσης των επαγγελματικών περιγραμμάτων, τους τρόπους ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ εργοδοτών, σωματείων και καθηγητών με έναν πιο θεσμοθετημένο τρόπο και εξήγησε στους παρευρισκόμενους το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Η Δρ. Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος, PhD DEA Droit et Infromatique, CIPP/E αναφέρθηκε στο δίκαιο ως μοχλό ανάπτυξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και πως αυτή διαμορφώνει την καθημερινότητά μας, ενώ επεσήμανε το θεσμικό πλαίσιο και τις στρατηγικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από την καινοτομία, την πνευματική ιδιοκτησία, τον ανταγωνισμό, την πολιτιστική κληρονομιά. Αξιοσημείωτη ήταν η εισήγησή της για τις κυβερνοεπιθέσεις και την προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εισηγητών όπου εξειδικεύτηκαν και αποσαφηνίστηκαν σημεία των παρουσιάσεων. Η μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις τάσεις και τις ανάγκες για οριζόντιες δεξιότητες στους δύο κλάδους του Οπτικοακουστικού τομέα και των Παραστατικών Τεχνών θα δημοσιευτεί σύντομα στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ η υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του έργου, στην σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA