Νέα

Η δημιουργική οικονομία και τα επαγγέλματα οπτικοακουστικών μέσων και ζωντανών παραστάσεων στην Ευρώπη

Την Παρασκευή 1/6/2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα του έργου “LIVE SKILLS”-  Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες στη δημιουργική βιομηχανία στην Ευρώπη, με έμφαση στα επαγγέλματα των οπτικοακουστικών μέσων και ζωντανών παραστάσεων, στην Εθνική Μουσική Ακαδημία της Βουλγαρίας, στη Σόφια. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ «Μουσικές εβδομάδες στη Σόφια» και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Μουσικών Βιομηχανιών» της Εθνικής Μουσικής Ακαδημίας της Βουλγαρίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν από τον υπεύθυνο του έργου “LIVE SKILLS” για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημήτρη Γιακούλα τα αποτελέσματα της έρευνας για τις Τάσεις και τις ανάγκες επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των δημιουργικών και πολιτιστικών κλάδων στην Ευρώπη.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε μία σειρά από σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τις τρέχουσες τάσεις στους κλάδους αυτούς σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σε επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών και απασχολούμενων στους κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παραστάσεων.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  θα είναι διαθέσιμη στην αγγλική, βουλγαρική, ελληνική και ρουμάνικη γλώσσα, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και θα εκτυπωθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις ανάγκες δεξιοτήτων θα αποτελέσουν εισροή για την πιλοτική ανάπτυξη προγραμμάτων μαθημάτων για δύο επιλεγμένα επαγγέλματα στην επόμενη φάση του έργου. Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας θα συνοψιστούν στην τελική έκθεση, καθώς και στον οδηγό καλών πρακτικών και επιλεγμένων περιπτώσεων, οι οποίες προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου.

Οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “LIVE SKILLS” - Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες στη δημιουργική βιομηχανία στην Ευρώπη, στο οποίο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως εταίρος από την 1/12/2016.  Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, υπό τον Άξονα «Συμμαχίες Κλαδικών Δεξιοτήτων» και συμμετέχουν σε αυτό εννέα εταίροι από τέσσερις χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία) και επικεφαλής εταίρος είναι το Βρετανικό Συμβούλιο.

Σκοπός του Έργου είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους δημιουργικούς κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παραστάσεων βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάφεια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των χωρών που συμμετέχουν σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς.»

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση τους ερευνητικού μέρους του έργου, που αφορά στη διερεύνηση αναγκών για δεξιότητες στους δημιουργικούς κλάδους στις τέσσερις χώρες της περιοχής συνεργασίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA