Νέα

Πληροφορίες για την έναρξη δράσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Τρεις νέες δράσεις για την χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων όπως και για την επιχορήγηση ανέργων που επιδιώκουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΟΑΕΔ.

Συνοπτικά οι δράσεις αυτές είναι:

Η Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους (Υποβολή αιτήσεων από 20/2/2019)

Η Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση και την εκπαίδευση–κοινωνική μέριμνα, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους (Υποβολή αιτήσεων από 27/2/2019)

Το Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στοχεύουν στην επιχειρηματική επαναδραστηριοποίηση τους (Υποβολή αιτήσεων από 20/2/2019)

 

Για τη βέλτιστη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προετοίμασε αναλυτικό πληροφοριακό σημείωμα που μπορείτε να βρείτε εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA