Νέα

Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Live Skills

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, το καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Live Skills.

Το έργο  “Live Skills” στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σε απασχολουμένους στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό τριών καινοτόμων προγραμμάτων μαθημάτων για επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία έχουν ευρύτερη εφαρμογή σε επαγγέλματα του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα.

Η σύμπραξη αποτελείται από 9 εταίρους, από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ του εταιρικού σχήματος ηγείται το British Council. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Το συνέδριο οργανώθηκε από κοινού με το έργο  ASAP, ενός παρεμφερούς ευρωπαϊκού έργου στο πλαίσιο του ίδιο προγράμματος με αντικείμενο τη βελτίωση δεξιοτήτων των απασχολουμένων στον τομέα των εκδόσεων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν σε απευθείας σύνδεση  συνολικά 73 συμμετέχοντες από πάνω από 40 οργανισμούς σε 8 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εθνικών πρεσβειών και  πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών.

Το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Γιακούλας  παρουσίασε την έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο σχετικά με τις τάσεις και τις ανάγκες για επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες στον δημιουργικό τομέα.

Στην έρευνα, αναδείχθηκαν οι κυριότερες τάσεις σχετικά με τη δημιουργική βιομηχανία κατά την περίοδο της κρίσης. Την περίοδο αυτή, φαίνεται ότι τείνουν να επικρατούν οι επιχειρήσεις που είναι μικρές σε μέγεθος και αυτές των αυτοαπασχολουμένων.  Παράλληλα, έκαναν την εμφάνισή τους συνεργατικά σχήματα, ενώ η πλειοψηφία των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων αναζητά νέες μορφές χρηματοδότησης.

Επίσης, στη μελέτη εντοπίστηκε πως οι αλλαγές που υφίσταται ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για απόκτηση οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες και τα άτομα που απασχολούνται σε αυτόν. Η μελέτη εντοπίζει τις σημαντικότερες από αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν και τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν τα προγράμματα μαθημάτων του έργου.

Άλλο ένα σημείο που ανέδειξε η μελέτη είναι πως οι επαγγελματίες στον τομέα είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, ιδιαίτερα καταρτισμένοι, αλλά χαμηλά αμειβόμενοι. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες κυρίως σε συνθήκες εργασίας και όχι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναφορικά με τις μεθόδους κατάρτισης και εκπαίδευσης φαίνεται πως αν και οι νέες ηλεκτρονικές εξ’ αποστάσεως μέθοδοι κερδίζουν έδαφος, παρόλα αυτά οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης συνεχίζουν να είναι ακόμη πρώτες σε προτίμηση.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη είναι αυτή της ανάγκης για στρατηγική στόχευση και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κλάδων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η διασύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης με την εκμάθηση βάσει εργασίας μέσω χρηματοδοτικών κινήτρων στους εργοδότες. Επίσης, προκύπτει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία συνεταιριστικών σχημάτων και να δημιουργηθούν συνεργατικοί χώροι. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία λεπτομερής απογραφή των δημιουργικών και πολιτιστικών κλάδων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το πεδίο είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμη αόριστο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο πατήστε εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση του κου Γιακούλα πατώντας εδώ και να την ακούσετε πατώντας εδώ (43ο λεπτό).

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Live Skills πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πατήστε εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA