Νέα

Συμμετοχή στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Στις 26 & 27 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το International Conference on Business and Economics του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο οποίο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λεωνίδας Βατικιώτης παρουσίασε στο πλαίσιο της εισήγησής του με θέμα «Greek Small and Medium Enterprises after the Crisis» μέρος της ετήσιας «έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», εστιάζοντας στα ευρήματα που αφορούσαν στον δομικό μετασχηματισμό του χάρτη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,  εξαιτίας της συρρίκνωσης της ζήτησης και της αύξησης της φορολογίας. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε ύφεση τους κλάδους – ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα οι κατασκευές, αναδεικνύοντας παράλληλα άλλους κλάδους, όπως αυτούς των καταλυμάτων και του επισιτισμού, καθιστώντας κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία πιο ευάλωτη στις μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή, τα αρνητικά αποτελέσματα της οποίας έγιναν εμφανή στην πρόσφατη περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας.

Ο Λεωνίδας Βατικιώτης παρουσίασε, επίσης, την έρευνα για την «Ενεργειακή φτώχεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε 17 κλάδους μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την έκταση και τις μορφές εμφάνισης της ενεργειακής φτώχειας» («Energy Poverty in Greek Small and Medium Enterprises»), με επικέντρωση στα ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματά της. Από τα σημαντικότερα ευρήματα της εν λόγω έρευνας αποτελούν ότι το 15,3% των ερωτηθέντων επαγγελματιών δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας καθώς και απαντήσεις συμμετεχόντων στην έρευνα που έκαναν λόγο για κλειστά φώτα σε εμπορικά μαγαζιά, λειτουργία γραφείων που ακολουθούσε τις ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου προς εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.

Ο Δημήτρης Γιακούλας στο πλαίσιο της εισήγησής του με τίτλο «An assessment of Greece’s debt crisis impact on its macroeconomic environment: Implications for investments and future growth prospects» παρουσίασε αρχικά μία αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και δείκτες διεθνών οργανισμών. Τα στοιχεία αυτά είχαν παρουσιαστεί στην «έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».  Όπως προκύπτει, η συνιστώσα της οικονομικής δραστηριότητας που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή των επενδύσεων, οι οποίες γνώρισαν πρωτοφανή μείωση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό συνιστά μία ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, καθώς η απομείωση του κεφαλαίου της χώρας υπονομεύει τις μελλοντικές αναπτυξιακές της προοπτικές, ενώ η ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας είναι ένας από τους πιο δύσκολους στόχους σε μία οικονομία. Στη συνέχεια, η παρουσίαση εστιάστηκε στη διάρθρωση των εγχώριων και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι οι εγχώριες επενδύσεις προέρχονταν κατά βάση από τα νοικοκυριά και τον δημόσιο τομέα, ενώ οι επενδύσεις των επιχειρήσεων υπολείπονταν σημαντικά του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Προκύπτει, επίσης, ότι ο τομέας που έχει βιώσει τη μεγαλύτερη αποεπένδυση είναι αυτός της μεταποίησης στον οποίον, τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες που παρουσιάστηκαν εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος» που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA