Νέα

Συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση για τις μικρομεσαίες στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των ΜΜΕ στην Ευρώπη - SME Assembly 2017

 

 

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων - SME Assmbly 2017 που πραγματοποιήθηκε στις 22-24 Νοεμβρίου 2017, στο Τάλιν της Εσθονίας και διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για τις ΜΜΕ και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για τις επιδόσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον Πρόεδρο Γιώργο Καββαθά και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Κουράση, ενώ ο Επιστημονικός Σύμβουλος Δημήτρης Μπίμπας εκπροσώπησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, επιβεβαιώθηκε η ανοδική πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας για το 2016 και 2017, καθώς οι τρεις βασικοί δείκτες ο αριθμός επιχειρήσεων, η προστιθέμενη αξία και η απασχόληση σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για το 2018 παραμένουν  θετικές.

Τα δεδομένα όμως σχετικά με τους ρυθμούς μεγέθυνσης και την κατανομή των ωφελειών στις χώρες μέλη παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ακολουθούν μη ισόρροπα τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε η διαχείριση της κρίσης στην ΕΕ-27.

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο δείκτης προστιθέμενης αξίας έδειξε σημάδια επιταχυνόμενης ανάκαμψης (110 μονάδες από 99,3 το 2013), οι δείκτες απασχόλησης και αριθμού επιχειρήσεων αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα η απασχόληση ανήλθε στις 100,6 μονάδες, βελτιούμενη μόλις κατά 0,6 μονάδες από το 2008. Η ένδειξη αυτή προσιδιάζει σε μια συνθήκη συγκέντρωσης της παραγόμενης αξίας σε λιγότερες επιχειρήσεις, ενώ μια διαφορετική ερμηνεία τοποθετεί ως κυρίαρχο αίτιο αυτής της υστέρησης, την καθυστερημένη προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τείνουν να αποφεύγουν έπειτα από μια μεγάλη οικονομική κρίση την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, την πρόσληψη νέου προσωπικού και  τη σύναψη νέων συμφωνιών.

Από την άλλη, ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο σταθεροποίησης και διεύρυνσης της συνθήκης διχοτόμησης μεταξύ επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου. Από το 2008 έως σήμερα, παγιώνεται η εικόνα επιδείνωσης των βασικών οικονομικών δεικτών στις χώρες του Νότου, ενώ αντίστοιχα θετικές είναι οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις των χωρών του Βορρά. Συγκεκριμένα, οι χώρες της Μεσογείου εκτός της Γαλλίας σημειώνουν αρνητικές επιδόσεις στους δείκτες απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας.

Οι ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία: Νέες τάσεις και προοπτικές 

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έπειτα από ένα διάστημα βαθιάς ύφεσης και αυστηρής προσαρμογής. Ενώ οι απώλειες από την έναρξη της κρίσης παραμένουν υψηλές, αναφύονται σημάδια ανάκαμψης στους βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη συντριπτική πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, διατηρώντας ως μερίδιο το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης και το 73,2% της προστιθέμενης αξίας. Η απασχόληση στις ΜΜΕ αυξήθηκε την περίοδο 2015-2016 κατά 2,4%, ενώ η προστιθέμενη αξία σημείωσε άνοδο 1,4%. Για το 2018, αναμένονται να δημιουργηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιπλέον 96,500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι προβολές δείχνουν θετικό ρυθμό αύξησης της προστιθέμενης αξίας κατά 5,8%.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA