Νέα

1ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 #SMEsGoDigital project

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 το 1ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 project με τίτλο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό- #SMEsGoDigital». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, υπό την οργάνωση της Ente Confederale Di Istruzione Professionale Per L’ Artigianato E Le Piccole Imprese Associazione Senza Fine Di Lucro (ECIPA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως επικεφαλής εταίρος του προγράμματος.

Το έργο #SMEsGoDigital  στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού αναγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το κύριο παραδοτέο του έργου #SMEsGoDigital αναμένεται να είναι μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας σε αυτές εμπειρίες μικρο-μάθησης αλλά και λοιπά εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά εργαλεία για να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://godigitalsmes.weebly.com/ .

Με βάση τα παραπάνω, κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του 1ου παραδοτέου με τίτλο «Design of the #SMEsGoDigital tool- Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του #SMEsGoDigital». Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη ανθρώπινου δυναμικού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  και αυτοαπασχολούμενοι, από όλες τις χώρες του διακρατικού σχήματος.

Στο τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη γνώμη τους σχετικά με τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα μέσα, από διάλογο και την χρήση της πλατφόρμας Poll Everywhere, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο σχεδιασμός της πλατφόρμας ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων όπως και στις δικές τους προσδοκίες. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η online πλατφόρμα θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA