Νέα

2η Συνάντηση Ελληνικού Δικτύου Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πεδίο της Επιχειρηματικότητας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Συνάντηση Εθνικού Δικτύου Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πεδίο της Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου ENTRnet. Η συνάντηση διοργανώθηκε υβριδικά, στην κεντρική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα με την υποστήριξη zoom για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν δια ζώσης.

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν η έγκριση και η γνωριμία των νέων μελών του δικτύου, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και η συζήτηση για το πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τα μέλη του δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, το ENTRnet αποτελεί ένα Erasmus+ KA3 έργο, το οποίο πλησιάζει στη λήξη του. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι η ανάπτυξη τεσσάρων Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις χώρες του εταιρικού σχήματος (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Βέλγιο), η ανάπτυξη Εθνικών Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δικτύωση και την ενίσχυση της συνεργασίας των φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης και τέλος,  η ανάπτυξη 6 ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα (Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ενδο-επιχειρηματικότητα).

Μέλη του Ελληνικού Δικτύου Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελούν το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως επικεφαλής εταίρος του έργου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ως μέλη του εταιρικού σχήματος, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών, Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ο  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κέντρων  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ), η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.) (Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕΠ), Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το Action Finance Initiative και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο www.entrnet.eu

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA