Νέα

2ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 #SMEsGoDigital project

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 το 2ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 project με τίτλο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό- #SMEsGoDigital». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, υπό την οργάνωση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως επικεφαλής εταίρος του προγράμματος.

Το έργο #SMEsGoDigital  στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού αναγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το κύριο παραδοτέο του έργου #SMEsGoDigital είναι μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας σε αυτές εμπειρίες μικρο-μάθησης αλλά και λοιπά εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά εργαλεία για να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://godigitalsmes.weebly.com/ .

Με βάση τα παραπάνω, κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του 2ου παραδοτέου με τίτλο «Development of the #SMEsGoDigital online platform- Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του #SMEsGoDigital». Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ένα μέρος του ενισχυτικού προγράμματος προσανατολισμού και ένα μέρος  του ηλεκτρονικού μαθήματος ψηφιακών δεξιοτήτων και ευαισθητοποίησης στην πλατφόρμα Moodle. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη ανθρώπινου δυναμικού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  και αυτοαπασχολούμενοι, από όλες τις χώρες του διακρατικού σχήματος.

Στο τέλος, μέσα από διάλογο και την χρήση της πλατφόρμας Poll Everywhere, όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη γνώμη τους σχετικά με τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και των επιμέρους λειτουργιών της.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA