Νέα

Παρουσίαση Έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στη Λάρισα, παρουσιάστηκε η Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την έκθεση παρουσίασε το επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δρ. Δημήτρης Γιακούλας και σχολιάστηκε από τον Γραμματέα Τομέα Οικονομικών ΚΙΝ.ΑΛ και πρώην υπουργό Οικονομίας κ. Φίλιππο Σαχινίδη.

Στη συνέχεια ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους φοιτητές, υπό το συντονισμό του Χρήστου Κόλλια, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Κλεάνθη Συρακούλη.

Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως γύρω από:

  • τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης.
  • τις στρεβλώσεις και τα αδιέξοδα που δημιουργούσε το αναπτυξιακό μοντέλο του παρελθόντος καθώς και την αναζήτηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για μία μικρή περιφερειακή οικονομία αλλά με σημαντικές προοπτικές όπως η Ελλάδα.
  • τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ελλάδα (εστιάζοντας ιδιαίτερα στην έλλειψη ρευστότητας) καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικά περιβάλλον.
  • ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της έκθεσης.

Την Έκθεση μπορείτε να τη διαβάσετε πατώντας εδώ.

Η έκθεση και η εκδήλωση εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και το Υποέργο 3  «Συντονισμός, διοίκηση, προβολή & δημοσιότητα των δράσεων»  της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA