Νέα

Ανάδειξη έργου κατάρτισης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως καλή πρακτική του ΕΠΑνΕΚ

Ως μια επιτυχημένη πρακτική χαρακτηρίζει το @ΕΠΑΝΕΚ, το έργο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας».

Το συγκεκριμένο έργο, με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που οδηγούσαν και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, αφορούσε μισθωτούς εργαζόμενους και επιδίωκε την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, γνώσεων και τεχνικών τους σε θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό τομέα των υλικών και των κατασκευών και συγκεκριμένα με την εξοικονόμηση ενέργειας. Το έργο σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε για την παροχή της κατάρτισης και πιστοποίησης, με συμβατικό τρόπο, δηλαδή με την φυσική παρουσία ωφελούμενων, ωστόσο το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, οδήγησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ να υιοθετήσει την εξ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Προκειμένου δε να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες μετασχημάτισε διδακτικά με ιδίους πόρους τα εκπαιδευτικά υλικά της συμβατικής κατάρτισης σε ψηφιακά, κατάλληλα για σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης δημιούργησε προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης για την εξ αποστάσεως  υλοποίηση του πρακτικού μέρους της κατάρτισης (case study) και διαμόρφωσε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) ιδιοκτησίας ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, που του παραχωρήθηκε δωρεάν για τους σκοπούς του έργου, ώστε να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος, διαμόρφωσε εξαρχής απαραίτητα έγγραφα και έντυπα και τις διαδικασίες για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Συνολικά, καταρτίστηκαν 1.467 εργαζόμενοι ενώ 1.379 πέτυχαν στις εξετάσεις και απέκτησαν πιστοποίηση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA