Νέα

Χρήσιμες κατευθύνσεις για την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ

Ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων την τρέχουσα περίοδο όπως και μακροπρόθεσμα, είναι οι δύο ακόλουθες δράσεις του ΟΑΕΔ οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση ανέργων στην αυτοαπασχόληση:

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  (ενεργό από 20-2-2019) 

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών  (ενεργό από 10-7-2019)

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κάθε δράσης όπως περιγράφονται αναλυτικά στις παραπάνω προσκλήσεις, παράλληλα με την υποβολή της αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν ένα συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο περιγράφεται η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης, εξετάζεται επιπρόσθετα η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία είναι κοινά και στις δύο δράσεις:

  1. Σαφής περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας
  2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερόμενου µε το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
  4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
  5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια, απαιτείται να αναλυθεί συνοπτικά στην αίτηση (μέχρι 2.000 χαρακτήρες, όσο περίπου είναι η έκταση της παρούσας δημοσίευσης) και με βάση την τεκμηρίωση του βαθμολογείται από 0 έως 5. Προκειμένου να προεγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 8.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές περιγραφές που δίνονται στις προσκλήσεις των δράσεων του ΟΑΕΔ και για τη διευκόλυνση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών που σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα αυτά, προετοίμασε αναλυτικές κατευθύνσεις για την συγγραφή των επιχειρηματικών πλάνων τις οποίες θα βρείτε εδώ

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA