Νέα

Δράση δικτύωσης του έργου ENTRNET «Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας»

Το ευρωπαϊκό έργο ENTRnet, με επικεφαλής εταίρο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και με στόχο την ανάπτυξη νέων Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία, προκειμένου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων που συνδιοργανώθηκαν από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), στη Θεσσαλονίκη, στις 9 & 11/10/2023 με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις.

Ειδικότερα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του έργου ENTRnet και την εκπαιδευτική ενότητα με τίτλο «Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα» την οποία επιμελήθηκε. Η εν λόγω εκπαιδευτική ενότητα βασίζεται σε εμπειρίες «μικρο-μάθησης» και περιλαμβάνει πλούσιες πηγές πληροφόρησης, δραστηριότητες προετοιμασίας αλλά και πρακτικής εξάσκησης (για περισσότερες πληροφορίες www.learn.entrnet.eu).

Συνοψίζοντας, δύο σημαντικές δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ήρθαν σε σύγκλιση προκειμένου για την επίτευξη τόσο των στόχων του ENTRNET, δηλαδή της υποστήριξης Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και της άρσης στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο χώρο της εργασίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA