Νέα

Επιδοτούμενα εξ αποστάσεως προγράμματα εργαζομένων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει  σε εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα προγράμματα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, υλοποιούνται είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα:

  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Γνωστοποιούμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω κάλυψης του αριθμού των εγκεκριμένων θέσεων δεν θα γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA