Νέα

Πραγματοποίηση συνάντησης στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο:  “BUILD UP Skills REbooting the GReek national platform and Updating the national roadmap”, διοργάνωσε την Τετάρτη 8/4/2024 το μεσημέρι , στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος του στην Θεσσαλονίκη, Συνάντηση Ενημέρωσης & Διαβούλευσης επί του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου αυτού.

Η συνάντηση προσέλκυσε εκπροσώπους σωματείων και ενώσεων τεχνιτών, εκπαιδευτικών φορέων της Θεσσαλονίκης καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν, ο κ. Δημήτριος Βαργιάμης, Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος ΟΒΥΕ, η Κ. Ελένη Τεζαψίδου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕ, ο κ. Μακάριος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, κ. Ευάγγελος Βαλασίδης, οι εκπρόσωποι, των Ηλεκτρολόγων, Θερμουδραυλικών, και Ψυκτικών της Θεσσαλονίκης με τους Προέδρους τους, κ. Φώτης Τσαπαδάς, κ. Άγγελος Κουντουργιάννης, κ. Βασίλης Πάρδας, και οι διευθυντές των ΣΑΕΚ, κ. Στέργιος Καρπάτσης και ο κ. Γιώργος Τρασανίδης. Ακόμη, στη συνάντηση συμμετείχαν όλα τα μέλη του εταιρικού σχήματος.

 Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια της ΕΕ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συζήτησαν τις ανάγκες σε δεξιότητες για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και συνέβαλαν με τις απόψεις τους στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής προσόντων για τον κλάδο των οικοδομικών κατασκευών.

Κύριο  αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση του δεύτερου και τελικού παραδοτέου του έργου, ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων, ο οποίος αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και επέκταση του Εθνικού Οδικού Χάρτη που αναπτύχθηκε κατά την πρώτη φάση της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, στο πλαίσιο του έργου BUS-GR (πριν από 10 έτη περίπου).

Η ενεργός συμμετοχή των παρισταμένων, μέσα από τις τοποθετήσεις τους, συνέβαλε σημαντικά στην διαβούλευση του ανωτέρω Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, καθώς και προσέφερε πολυποίκιλες απόψεις για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή πραγμάτωση της ενεργειακής μετάβασης στον κτιριακό τομέα.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA