Νέα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό έργο ENTRNET

Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα το έργο «Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας» και ακρωνύμιο «ENTRnet».

Το έργο  είχε ως κύριο στόχο την ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία. Βασικό του όραμα ήταν η παροχή υποστήριξης στους Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στο πλαίσιο της δράσης «Κοινωνική Ένταξη και κοινές αξίες: η συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 608.865 ευρώ και διάρκειας 36 μηνών,είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης ευρωπαϊκών φορέων:

  • από την Ελλάδα: το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως Επικεφαλής Εταίρος, η ΔΥΠΑ, ο ΕΟΠΠΕΠ,
  • από την Ιταλία: το Learning Digital (LD) και το National Agency for Microcredit (ENM),
  • από το Βέλγιο: το Odisee University και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA),
  • από τη Ρουμανία: University of Galati (UDJG)

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι η δημιουργία 4 Εθνικών Δικτύων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Δημιουργία και η πιλοτική δοκιμή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης και δικτύωσης, ο σχεδιασμός και η πιλοτική δοκιμή 4 Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της δικτύωσης των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τέλος, η δημιουργία και η πιλοτική δοκιμή έξι εκπαιδευτικών ενοτήτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με τους  εταίρους του έργου υλοποίησε μια σειρά ενημερωτικών ημερίδων προκειμένου να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και καθώς και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα του έργου: στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: www.entrnet.eu

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA