Νέα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έργο #SMEsGoDigital

Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα το έργο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό» και ακρωνύμιο «#SMEsGoDigital».

Tο έργο SMEsGoDigital, αφορά την ανάπτυξη ενός ειδικού διαδικτυακού εργαλείου προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις των Μικρών Επιχειρήσεων για καθοδήγηση, δεξιότητες και πόρους για την κεφαλαιοποίηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και του μετασχηματισμού των διαδικασιών τους. Το εργαλείο αυτό παρέχει μια ενοποιημένη πύλη που ενσωματώνει μια πλατφόρμα με πόρους για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, προωθώντας την σταδιακή ανάπτυξη της κουλτούρας ψηφιακού αλφαβητισμού εντός των μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το εργαλείο αξιολογεί τις τρέχουσα κατάσταση ετοιμότητας των χρηστών για την ψηφιακή μετάβαση, συνδυάζοντας στρατηγικά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη με βιώσιμες καινοτομίες που προκύπτουν από την αποτελεσματική ψηφιακή αναβάθμιση.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στο πλαίσιο της δράσης KA220-VET – «Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση» με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 280.195 ευρώ και διάρκειας 24 μηνών, είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης ευρωπαϊκών φορέων:

  • από την Ελλάδα: το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως Επικεφαλής Εταίρος και το Mathesis 4FC,
  • από την Ιταλία: το ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE και η ENTE CONFEDERALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE IMPRESE ASSOCIAZIONE SENZA FINE DI LUCRO (ECIPA)
  • από το Βέλγιο: η European Vocational Training Association (EVTA),
  • από την Ισπανία: η PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με τους  εταίρους του έργου υλοποίησε μια σειρά πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων προκειμένου να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και καθώς και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα του έργου: στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: www.smesgodigital.eu

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA