Νέα

Ομάδα Εστίασης στα πλαίσια του Erasmus+ KA2 #SMEsGoDigital project

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα  14 Νοεμβρίου 2022 η ομάδα εστίασης του Erasmus+ KA2 project με τίτλο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό- #SMEsGoDigital».  Το έργο #SMEsGoDigital  στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού αναγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το κύριο παραδοτέο του έργου #SMEsGoDigital αναμένεται να είναι μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας σε αυτές εμπειρίες μικρο-μάθησης αλλά και λοιπά εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά εργαλεία για να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://godigitalsmes.weebly.com/ .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στα πλαίσια της υλοποίησης του PR1: «Σχεδιασμός της διαδικτυακής πλατφόρμας #SMEsGoDigital με βάση τα ευρήματα της ανάλυσης αναγκών των μικρών επιχειρήσεων». Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να τονίσει την προστιθέμενη αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο τέλος, μέσα από συζήτηση και την εφαρμογή Poll Everywhere, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και τις απόψεις τους σχετικά με την ικανότητα, τη στρατηγική, τα επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και την υποστήριξη που χρειάζονται οι μικρές επιχειρήσεις  (ιδιαίτερα οι μικρές και πολύ μικρές) για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA